Thời Sự

Hội thảo khoa học tư vấn phản biện Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Thứ Năm, 21/05/2020

Ngày 21/5, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10,5 - 11%. Đến năm 2025, công nghiệp xây dựng đạt 61,5 - 62%; dịch vụ 31,5 - 32% và nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 6 - 6,5%/năm.

GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 150-170 triệu đồng; tổng vốn FDI đạt 65-67% vốn đăng ký; tạo việc làm cho 16-17 nghìn lao động mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,8%; đạt 15 bác sĩ/vạn dân, 40 giường bệnh/vạn dân.

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa duy trì 85-93%; có ít nhất 1 huyện đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường ở khu vực đô thị đạt 97%, khu vực nông thôn đạt 80%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định là 25%... Để đạt các mục tiêu này, báo cáo cũng đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Các ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị tập trung vào chủ đề, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, kết cấu dự thảo báo cáo và một số nội dung lĩnh vực cụ thể. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng bố cục của dự thảo được sắp xếp khoa học.

Để thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc quyết tâm nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng, tiềm năng, nguồn lực; tạo dựng phát huy những động lực mới; kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị văn hóa, nhân tố con người… để phát triển nhanh và bền vững.

Kết luận hội thảo, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, phản biện Hoàng Trường Kỳ tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng tư vấn, yêu cầu tổ thư ký tổng hợp, chuyển cơ quan soạn thảo bổ sung và điều chỉnh phù hợp.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: