Thời Sự

Lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm, 21/05/2020

Ngày 21/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các thành viên Hội đồng tư vấn, tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh; một số chuyên gia, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trà Hương

Tại hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, nội dung từng phần được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; không chỉ khái quát được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua mà còn thể hiện được tầm nhìn chiến lược cho mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần chỉnh sửa, bổ sung một số câu, từ bảo đảm phù hợp với văn phong của văn kiện trung tâm của đại hội; rà soát, đưa vào báo cáo một số tồn tại, yếu kém, nhất là những vấn về liên quan đến công tác cán bộ, sinh hoạt Đảng, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và những bài học kinh nghiệm rút ra sau một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI…

Trong phần mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đại biểu đề nghị bổ sung nội dung nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên theo hướng mở rộng dân chủ để lắng nghe, lĩnh hội đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tạo cơ chế để MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy tốt hơn nữa vai trò phản biện xã hội.

Đồng thời, có thêm những giải pháp nhằm tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền bảo đảm phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0; tăng cường các chế độ đãi ngộ bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài; quy hoạch các khu vực hoạt động sản xuất, kinh doanh riêng cho từng ngành nghề để nâng tính cạnh tranh cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương;

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Những ý kiến góp ý sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, gửi Tiểu ban Văn kiện của Đại hội tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa bảo đảm Dự thảo Báo cáo chính trị mang tính khoa học, có chất lượng cao.

Diệu Linh



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: