Thời Sự

Tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng KT-XH

Thứ Tư, 20/05/2020

Ngày 20/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở KH&ĐT báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 39-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành kết luận hội nghị Ảnh: Thế Hùng

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy về chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; tích cực, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD, thúc đẩy tăng trưởng KT-XH.

Đồng thời, lồng ghép các nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết số 01-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, Quyết định số 3189/QĐ-UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp (DN), tăng cường các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, chính sách hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ tiền đóng BHXH, gia hạn, hoãn, khoanh nợ BHXH cho DN theo quy định. Tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án lớn, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ được giao của các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Các nội dung hỗ trợ cho DN, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh còn nhiều vướng mắc do những quy định của pháp luật còn chồng chéo; các tiêu chí hỗ trợ khó vận dụng vào một số đối tượng đặc thù. Một số nội dung liên quan đến tổ chức đối thoại với DN, công dân chưa thực hiện được do ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Do đó, để triển khai hiệu quả Kế hoạch 51 của UBND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh kiến nghị UBND tỉnh đề xuất với Chính phủ xem xét, điều chỉnh một số điều kiện, tiêu chí áp dụng để DN thuận lợi hơn trong quá trình xét duyệt hưởng hỗ trợ. Cùng với đó, đề nghị Chính phủ sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41 và Nghị quyết số 42 của Chính phủ để thực hiện tháo gỡ khó khăn cho DN.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu một số đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm do chưa bám sát vào nhiệm vụ được giao để chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chuyên môn, chưa nghiêm túc thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp.

Trên tinh thần chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho SXKD, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành giao Sở KH&ĐT tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ cũng như đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 51 của UBND tỉnh; khẩn trương hoàn thiện các nội dung báo cáo, tổng hợp chi tiết, coi đây là một trong những căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chung của các đơn vị.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: