Thời Sự

Lấy ý kiến nhân dân Về đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”

Thứ Ba, 19/05/2020

Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ trân trọng lấy ý kiến nhân dân đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu “ Anh hùng Lao động” cho: Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE. Các ý kiến đóng góp (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Ban Thi đua -Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 25/5/2020; Địa chỉ số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113710138

Trân trọng cảm ơn./.


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: