Thời Sự

Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ

Thứ Hai, 22/11/2021

Thời gian qua, Vĩnh Phúc đã đề ra nhiều giải pháp tạo bước đột phá xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Lượng

Nổi bật về sự chuyên nghiệp, hiện đại ở đây là hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử" trong toàn tỉnh, kết nối liên thông đồng bộ giữa Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc với Cổng dịch vụ công Quốc gia, tạo thành hệ thống đồng bộ trong hoạt động công vụ.

Với sự kết nối này, việc giải quyết các TTHC sẽ được rút ngắn gần 1/2 thời gian; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính nhanh gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, UBND tỉnh luôn tăng cường kiểm soát, đôn đốc các ngành chức năng, địa phương nhanh chóng xử lý hồ sơ giải quyết TTHC.

Theo thống kê, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC của 16 sở, ngành; 2 cơ quan trung ương, 1 DN Nhà nước…

Từ đầu năm đến nay, số lượng hồ sơ được trả trước hạn và đúng hạn của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn đạt gần 99,5%.

Các TTHC đều được cơ quan, đơn vị trên địa bàn thường xuyên cập nhật, giúp đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết và trả kết quả tại bộ phận "Một cửa".

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết và tối ưu quy trình giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2866 về Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 – 2025.

Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 6 nội dung về công tác CCHC; phấn đấu chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính được duy trì, cải thiện và nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu của cả nước.

Quyết định nêu rõ: Việc cải cách thể chế nhằm tạo bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.

Nội dung cải cách TTHC sẽ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước và chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết và tối ưu quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" với mục tiêu thực hiện phi địa giới hành chính trên môi trường điện tử và đa dạng hoá phương thức tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Việc cải cách tổ chức, bộ máy sẽ cải tiến phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định.

Cải cách chế độ công vụ nhằm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, nêu cao trách nhiệm, sự năng động và thực tài của cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Công tác cải cách tài chính công sẽ đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kiểm soát tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc đổi mới cơ chế giúp chuyển đổi mô hình hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, mở rộng xã hội hóa; công khai, minh bạch việc quản lý và sử dụng tài sản công.

Công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số sẽ tạo điều kiện cho 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Thời gian qua, huyện Tam Dương đã triển khai toàn diện công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đến nay, huyện đã hoàn thành trên 85% nhiệm vụ theo Quyết định 2866 của UBND tỉnh. Ông Lê Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương cho biết: Trung tâm Hành chính công huyện đã thực hiện tốt vai trò làm đầu mối trong việc hướng dẫn, thẩm định, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC nên tỷ lệ hồ sơ đã góp phần giúp người dân giảm bớt chi phí, thời gian đi lại.

UBND huyện luôn cập nhật kịp thời các hồ sơ, văn bản; hồ sơ TTHC lên cơ sở dữ liệu Quốc gia và Trang thông tin điện tử của huyện; niêm yết tại bộ phận "Một cửa", tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ tiếp cận, tìm hiểu và giám sát thực hiện.

Đến nay, tổng số TTHC được giải quyết theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" qua phần mềm điện tử đã có kết quả đạt trên 6,2 nghìn hồ sơ; số hồ sơ chậm, quá hạn giảm xuống dưới 5,6%.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã giúp cho quá trình thực thi công vụ được công khai, minh bạch, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Huyện đang tập trung triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai TTHC ở tất cả các lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp…

Thành AnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: