Thời Sự

Triển khai chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 12/05/2020

UBND tỉnh mới ban hành Kế hoạch 74 để triển khai thực hiện Nghị quyết 37 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định 740a của UBND tỉnh về thực hiện nội dung trên.

Việc triển khai kịp thời một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tốt nhất các điều kiện chăm sóc y tế, sinh hoạt, dinh dưỡng đối với người bị cách ly và đảm bảo các chế độ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Đối tượng và mức hỗ trợ thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết 37 của Chính phủ và Quyết định 740a của UBND tỉnh.

Nguồn kinh phí thực hiện gồm ngân sách nhà nước bố trí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; q uỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, đề xuất chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động thuộc các cơ sở y tế tham gia phòng, chống dịch; người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, cán bộ y tế thường trực chống dịch 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc và nghi mắc Covid-19; chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện viên là nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, sinh viên thực tập tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập tham gia phòng, chống dịch; chế độ hỗ trợ cho cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung và cơ sở cách ly y tế để điều trị (nếu có).

Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan tổng hợp kinh phí của lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, tại các chốt, khu vực cách ly tại địa bàn dân cư.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bảo hiểm xã hội tỉnh và huyện, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, UBND cấp huyện và cấp xã theo chức năng của mình, phối hợp với ngành chức năng để triển khai Kế hoạch 74 thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, công bằng, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót đối tượng theo Nghị quyết 37 của Chính phủ và Quyết định 740a của UBND tỉnh.

Nguyễn TrọngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: