Thời Sự

Hội thảo tư vấn phản biện Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án “Phát triển sự nghiệp y tế và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân”

Thứ Hai, 15/11/2021

Ngày 15/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án “Phát triển sự nghiệp y tế và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Toàn cảnh hội thảo tư vấn phản biện

Đề án “Phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035” nhằm xây dựng hệ thống y tế đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở theo hướng công bằng, hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Xây dựng hệ thống phòng bệnh vững chắc đi đôi với hệ thống khám chữa bệnh.

Củng cố tổ chức bộ máy, xác định chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm phù hợp, khoa học. Chú trọng thu hút, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ y tế… Phấn đấu 5-10 năm tới, sự nghiệp y tế Vĩnh Phúc phát triển toàn diện đạt chuẩn chung cấp quốc gia và có yếu tố đạt trình độ quốc tế. Xây dựng Vĩnh Phúc trở thành Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao khu vực phía Bắc, có sự liên kết chặt chẽ với các bệnh viện vùng Thủ đô Hà Nội.

Các thành viên Hội đồng tư vấn phản biện đánh giá cao tinh thần xây dựng đề án của cơ quan soạn thảo; song, đa phần các ý kiến cho rằng bố cục nội dung của Đề án cần nghiên cứu xem xét lại, nhiều nội dung sắp xếp chưa khoa học, cần có sự nghiên cứu từ thực tiễn, chú ý phát triển sâu hơn y tế tuyến cơ sở…

Để Đề án sớm được phê duyệt và triển khai thực hiện, Hội đồng tư vấn phản biện đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm các căn cứ pháp lý cần thiết, có tính thời sự Trung ương và của tỉnh làm cơ sở để UBND tỉnh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chăm sóc sức khỏe nhân dân; đối với kinh phí thực hiện cần phải có dự toán cụ thể, chi tiết.

Tin, ảnh: Hoàng Hà

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: