Thời Sự

Vĩnh Phúc cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh và mạnh hơn nữa

Thứ Bảy, 06/11/2021

Sáng 6/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc.

Cùng đi có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Ban kinh tế Trung ương, Học viện viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh Khánh Linh

Báo cáo với đoàn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nêu rõ: Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đến các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên theo đúng kế hoạch. Bám sát Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; ban hành Nghị quyết chuyên đề và nhiều đề án, chỉ thị quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian qua, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành quả đáng tự hào. Đặc biệt Vĩnh Phúc đã triển khai thực các đột phá chiến lược một cách hiệu quả. Trước hết, đột phá về thể chế từ đó tháo gỡ rất nhiều điểm nghẽn giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt hơn.

Đột phá về phát triển nguồn nhân lực được thể hiện rõ nét qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ trước và được yêu cầu cao hơn trong Nghị quyết Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó Vĩnh Phúc đã ban hành và thực hiện nhiều Nghị quyết, Đề án, Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu này.

Đột phá về cơ sở hạ tầng nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch, văn hoá, đã và đang được Vĩnh Phúc triển khai nhằm đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt hạ tầng viễn thông cũng được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, có độ bao phủ rộng và tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo nền tảng cho việc xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, chính phủ số.

Trong công tác xây dựng Đảng, Vĩnh Phúc luôn xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng cần được tiến hành một cách đồng bộ, thường xuyên, khoa học và hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án Đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, để tập trung vào đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, chính sách phát triển và một số chuyên ngành yêu cầu chuyên sâu như y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Cùng với đó tỉnh cũng đẩy mạnh việc thu hút, trọng dụng nhân tài được cụ thể hóa bằng việc ban hành và thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 với trọng tâm là hình thành được đội ngũ chuyên gia giỏi của tỉnh trong hầu hết các lĩnh vực, tạo nhân tố quan trọng quyết định thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Khánh Linh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng ban hành các Quy định việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thông qua khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo theo từng lĩnh vực phụ trách và cán bộ phải nhận những việc mới, việc khó.

Bên cạnh đó việc thực hiện một số quy định, kết luận, Nghị quyết về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội như: Kết luận 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo; Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 12 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…đều đã được Vĩnh Phúc thực hiện rất nghiêm túc và đạt được hiệu quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc đạt 14,21%, cao thứ 3 toàn quốc.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31/10/2021 đạt 27.694 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, trong đó, thu nội địa đạt 23.538 tỷ đồng, đạt 87% dự toán.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Chính sách an sinh được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 1% (không có hộ nghèo là gia đình người có công). Lĩnh vực giáo dục được đặc biệt chú trọng; quốc phòng-an ninh được giữ vững…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá Vĩnh Phúc rất giàu ý tưởng sáng tạo trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng Đảng để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt trong những thời điểm gian khó khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp những ý tưởng sáng tạo của Vĩnh Phúc đã mang lại những kết quả rất đáng tự hào.

Để phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã được được, đồng chí mong muốn trong thời gian tới Vĩnh Phúc đã làm tốt rồi, làm tốt hơn, không lơ là chủ quan. Kiên trì với phương châm “sức khỏe của người dân là trên hết”, nhằm mang lại lợi ích tổng thể, dài hạn là tích cực cho người dân, cho sự đổi mới và phát triển.

Nâng cao vai trò người đứng đầu, xây dựng các đề án, chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm. Cần quy định cụ thể hơn về vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu và cả trách nhiệm của tập thể trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Xây dựng cơ chế đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ có tính đến yếu tố năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phát huy tốt nguồn lực; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đối với Trường Chính trị tỉnh cần rút ngắn thời gian hoàn thành đạt chuẩn để làm động lực phấn đấu thực hiện…

Thiệu VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: