Thời Sự

Bình Xuyên chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Ba, 21/04/2020

Thực hiện kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Bình Xuyên đã lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau khi có hướng dẫn, các chi, Đảng bộ trực thuộc đã xây dựng, ban hành các quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, phục vụ đại hội; đồng thời xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo đại hội.

Đảng ủy các xã, thị trấn đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện việc xin ý kiến tại các hội nghị theo quy định; chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến giữa tháng 3, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội.

Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 149 và chọn Đảng bộ thị trấn Bá Hiến là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Theo đó, Ban chỉ đạo đại hội điểm của huyện và Đảng ủy thị trấn Bá Hiến đã chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội điểm như: Xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau khi chỉ đạo xong đại hội điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên đã họp và đánh giá, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Bá Hiến được tổ chức đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, thời gian.

Trước khi tiến hành đại hội, Đảng ủy thị trấn Bá Hiến đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

Việc chuẩn bị các văn kiện được thực hiện chu đáo. Dự thảo báo cáo chính trị có nhiều giải pháp đảm bảo tính khoa học, sát với tình hình thực tế của thị trấn; Đảng ủy thị trấn đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tập thể, cá nhân và đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên trực tiếp nghe và cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung, do đó các nội dung cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Công tác chuẩn bị nhân sự đã có chủ động, đúng quy trình, dân chủ khách quan, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tỷ lệ đổi mới cấp ủy.

Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết đảm bảo trang trọng. Trong quá trình diễn ra đại hội, công tác phòng dịch được chú trọng, đã bố trí cán bộ y tế phun thuốc khử trùng trong và ngoài khuôn viên và hội trường; thực hiện đo thân nhiệt, phát khẩu trang, chuẩn bị nước kháng khuẩn rửa tay, đảm bảo an toàn cho các đại biểu về dự đại hội.

Chương trình đại hội đảm bảo đầy đủ, Đoàn chủ tịch đại hội điều hành ngắn gọn, chặt chẽ, các ý kiến tham luận tại đại hội ngắn gọn, trọng tâm. Không khí đại hội nghiêm túc nhưng vẫn đảm bảo dân chủ, cởi mở, tập trung trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, của cá bộ và đảng viên.

Rút kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Bá Hiến, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc khác tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo chính trị của Đảng bộ; báo cáo trình bày tại phiên chính thức cần tóm tắt, nội dung khái quát, trọng tâm của báo cáo phải nêu bật mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện theo quy định; tổng hợp và báo cáo đầy đủ các ý kiến đóng góp tại Đại hội Đảng bộ. Thực hiện tốt quy trình nhân sự theo 5 bước. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh trật tự.

Thời gian qua, mặc dù các cấp ủy, chính quyền đều tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng song song đó, Huyện ủy Bình Xuyên tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng, tập trung vào công tác hoàn chỉnh văn kiện, nhân sự.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp huyện, Huyện ủy Bình Xuyên cũng đã ban hành nhiều quyết định để tiếp tục chỉ đạo nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự; tiểu ban văn kiện; tiểu ban tuyên truyền và tổ chức phục vụ Đại hội.

Nguyễn TrọngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: