Thời Sự

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Thứ Ba, 02/11/2021

Nhằm thực hiện đúng tiến độ triển khai các công trình, dự án, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương, Huyện ủy, UBND huyện Yên Lạc đã và đang thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong đó, chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, “dân vận khéo” bảo đảm hài hòa lợi ích của 3 bên, nhất là ưu tiên quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Thi công san lấp mặt bằng, triển khai Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương. Ảnh: Trường Khanh

Tháo gỡ vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ GPMB

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Yên Lạc đã thực hiện giải phóng mặt bằng 32 công trình, dự án, với gần 287 ha đất. Tuy nhiên, không ít hộ dân có diện tích đất thu hồi bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và nguồn thu nhập. Từ đó, dẫn đến tư tưởng lo ngại, chưa nhận thức được đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lợi ích của các công trình, dự án được triển khai tại địa phương nên không đồng thuận, hoặc có các yêu cầu vượt quá mức quy định.

Mặt khác, cơ chế, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như quản lý đất đai thường xuyên thay đổi, phát sinh nhiều bất cập. Công tác quản lý đất đai có giai đoạn chưa chặt chẽ, các vi phạm về đất đai xảy ra không ít tại các địa phương…

Từ những trở ngại đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bồi thường, GPMB và tiến độ bàn giao mặt bằng “sạch” cho các nhà đầu tư, khiến công tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn.

Cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Yên Lạc nhận định nếu không làm tốt công tác bồi thường, GPMB cũng chính là nguyên nhân phát sinh các vụ việc kiến nghị, tố cáo, tập trung đông người, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANCT tại địa phương…

Thực hiện cam kết với Tỉnh ủy về thực hiện thu hồi đất phục vụ các dự án, từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Yên Lạc đã tập trung nhân lực, nguồn lực bảo đảm đúng tiến độ công tác bồi thường, GPMB. Nhất là chú trọng sự phối hợp tham gia của các cơ quan, địa phương và MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác này, hạn chế phải thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện các dự án.

Đầu năm 2021, huyện Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế 15 vụ tại các dự án. Đến nay, địa phương đã tổ chức cưỡng chế được 4 vụ tại Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương (thị trấn Yên Lạc); Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Văn (xã Đồng Văn) và Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 3 (xã Đồng Cương).

Để bàn giao mặt bằng “sạch” cho nhà đầu tư thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương, thời gian qua, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc phối hợp với thị trấn Yên Lạc thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và thực hiện tốt công tác dân vận, huyện đã ra quyết định cưỡng chế đúng quy định 2 vụ, với 14 hộ dân không chấp nhận phương án bồi thường.

Đảm bảo lợi ích 3 bên

Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2021, huyện phối hợp tốt với các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể các cấp vận động hơn 15 hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường của Nhà nước và hạn chế không phải thực hiện quyết định cưỡng chế, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công công trình.

Theo dự kiến, trong năm 2021 huyện Yên Lạc phải xây dựng kế hoạch thực hiện 3 cuộc cưỡng chế đối với các hộ dân không chấp nhận phương án bồi thường tại dự án Quảng trường văn hóa và trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc (thị trấn Yên Lạc).

Song, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện làm tốt công tác đối thoại, tuyên truyền, giải thích nhiều lần để người dân hiểu về lợi ích của dự án; qua đó, tạo được sự đồng thuận của người dân và không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Phó trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc Phạm Hoài Hưng cho biết: Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ, từ nay đến cuối năm 2021, huyện Yên Lạc cam kết thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trên 90% các dự án đã cam kết với tỉnh.

Để hoàn thành kế hoạch này, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án theo chế độ, chính sách của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng nhất cho người dân.

Chú trọng tuyên truyền, giúp người dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời những chính sách của Nhà nước và địa phương liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. Thực hiện công khai, minh bạch trong quyết định thu hồi đất, kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế bắt buộc đối với các dự án có hộ dân không chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước.

Giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp kiến nghị, tố cáo; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm, tổ chức cưỡng chế những đối tượng cố ý chây ì, đòi hỏi vô lý trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Huyện tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của người dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của 3 bên “Nhà nước, nhà đầu tư và người dân”, ưu tiên hàng đầu đến lợi ích chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: