Thời Sự

Không kỳ thị cán bộ y tế và người nhà cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19

Thứ Sáu, 10/04/2020

Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền tới người dân trên địa bàn hiểu đúng về công việc của cán bộ y tế; đồng lòng, chia sẻ, động viên và không kỳ thị những cán bộ y tế và người nhà cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19.

Trung tâm y tế các huyện, thành phố chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn tham mưu với BCĐ phòng, chống dịch Covid - 19 của xã, của huyện ban hành quyết định cách ly đối với các trường hợp cần cách ly theo đúng đối tượng và thời gian cách ly.

Ngọc Mai


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: