Thời Sự

ĐBQH thảo luận tại tổ về 2 dự án luật và công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

Thứ Bảy, 23/10/2021

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ tư, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh tiếp tục nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) theo hình thức trực tuyến và tiến hành thảo luận tại tổ về 2 dự án luật trên.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và các đại biểu dự kỳ họp tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản nhất trí về tên gọi, bố cục, phạm vi, nội dung sửa đổi và sự cần thiết ban hành luật. Đồng thời cho rằng, dự thảo luật đã cơ bản thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển triển đất nước, xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể các hoạt động điện ảnh; bổ sung thêm quy định về giải thích khái niệm và chỉnh sửa một số từ ngữ để phù hợp hơn với văn bản luật; có chính sách khuyến khích để tập thể, cá nhân tham gia vào hoạt động điện ảnh.

Đồng thời, cân nhắc quy định phổ biến phim trên không gian mạng và quy định Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý việc tự phân loại phim phổ biến trên không gian mạng theo quy định pháp luật để bảo đảm tính khả thi của luật, vì hiện nay khả năng nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật của nước ta còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát việc chấp hành của các chủ thể phổ biến phim trên mạng, khó đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, các đại biểu tỏ ra băn khoăn về việc quy định thành lập Quỹ hỗ trợ điện ảnh trong dự thảo luật vì thực tế Luật Điện ảnh hiện hành đã quy định vấn đề này, tuy nhiên, thực tế không khả thi như báo cáo tổng kết thi hành luật đã nêu.

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo làm rõ khái niệm, sự cần thiết thành lập, căn cứ có khả năng tài chính độc lập và cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh nhằm bảo đảm tính thuyết phục về căn cứ pháp lý, thực tiễn để quy định đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi trong tổ chức thực hiện luật.

Về Luật Thi đua - khen thưởng, các ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo luật. Bên cạnh đó, các đại biểu cho ý kiến về một số nội dung: Dự thảo luật có 8 chương và 98 điều nhưng chưa cân đối số lượng điều luật giữa các chương và trong mỗi chương, đề nghị Ban soạn thảo rà soát, điều chỉnh để đảm bảo sự cân đối giữa các chương và mỗi chương, nhất là chương quy định chung với các chương quy định cụ thể và điều khoản thi hành.

Dự thảo luật có 98 điều, tuy nhiên trong đó có đến 30 điều quy định giao Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn là chưa đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo rà soát và quy định cụ thể ngay trong luật để luật có hiệu lực thực hiện ngay không phải chờ văn bản hướng dẫn dưới luật.

Một số đại biểu cho rằng cần có sự giải thích hoặc quy định cụ thể “các cơ quan” nêu trong luật để nhất quán trong thực hiện. Nghiên cứu, bổ sung điểm d, khoản 2, Điều 6 về nguyên tắc thi đua cho phù hợp hơn với định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và tránh hiểu nhầm với chính sách ưu tiên, ưu đãi trong thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Tại Điều 11 dự thảo luật quy định cụ thể về trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức xã hội khác, các cơ quan thông tin đại chúng và cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng trong một điều luật của chương 1 “Quy định chung” là chưa phù hợp, cần nghiên cứu xem xét lại theo hướng chỉ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong công tác thi đua, khen thưởng và trách nhiệm tham mưu giúp việc của cơ quan chuyên trách là đủ.

Các ĐBQH tỉnh đồng tình với dự thảo luật đã quy định hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để tặng và truy tặng cho cá nhân là thanh niên xung phong trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo tổng kết việc thi hành pháp luật về thi đua khen thưởng đối với thanh niên xung phong để khi luật được ban hành đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đảm bảo tính khả thi.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận trực tuyến về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án năm 2021; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021; tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Bình Duyên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: