Thời Sự

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN của tỉnh

Thứ Sáu, 22/10/2021

Chiều 22/10, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai các dự án KCN đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Chung

10 tháng năm 2021, Ban Quản lý các KCN đã báo cáo và trình UBND tỉnh về việc ban hành các quyết định thành lập 6 KCN. Tính đến 20/10/2021, trên địa bàn tỉnh có 14 KCN đã thành lập và quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có 8 KCN đi vào hoạt động; tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 50,72.

Cơ bản các KCN đã đi vào hoạt động có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư thứ cấp.Công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN tiếp tục tăng cường.

Ban Quản lý các KCN đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư cho các doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc để kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong 10 tháng năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 24 dự án FDI mới và 21 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 930,49 triệu USD, tăng gấp 3,5 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020; thu hút 12 dự án đầu tư trong nước mới và 02 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.812,24 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020.

Thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN, Ban Quản lý các KCN đã thực hiện các giải pháp để tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác quy hoạch, phát triển các KCN; đề xuất chính sách ưu tiên thu hút dự án điện tử công nghệ cao vào tỉnh; việc đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng đến chân hàng rào KCN.

Đối với các nội dung liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, mất nhiều thời gian giải quyết, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai, tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các KCN; về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nguồn nhân lực đã qua đào tạo cho các doanh nghiệp KCN.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã đề nghị Ban Quản lý các KCN giải trình, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý các KCN của tỉnh; công tác phối hợp của Ban Quản lý các KCN với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý lao động trong các doanh nghiệp; cung cấp tiến độ, nhu cầu sử dụng điện trong các KCN; công tác quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN …

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý các KCN trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý các KCN rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý các KCN của tỉnh; chủ động xây dựng chương trình công tác; ban hành quy chế về chế độ báo cáo trong các doanh nghiệp.

Ban Quản lý các KCN cần phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát lại các dự án đầu tư vào địa bàn. Thời gian tới, Ban Quản lý các KCN cần xác định rõ trách nhiệm trong việc thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn phải là những dự án có chất lượng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, Ban Quản lý các KCN của tỉnh cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để giải quyết những tồn tại, hạn chế, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị chức năng tập trung rà soát, đánh giá, tham mưu cho tỉnh về định hướng thu hút đầu tư, lực chọn ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư.

Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp trong tình hình mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Tăng cường công tác quản lý các dự án sau cấp Chứng nhận đăng ký đầu tư; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác quản lý lao động…

Mai Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: