Thời Sự

Phát biểu thảo luận tại tổ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan

Thứ Sáu, 22/10/2021

LTS: Trong chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, thảo luận ở tổ tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu, trong đó, đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. Báo Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa Chủ tọa phiên họp!

Kính thưa Quốc hội!

Trước hết, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ đối với những nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Năm 2021, nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc chuyển giao, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp diễn ra thuận lợi, bảo đảm tính ổn định, kế thừa, liên tục, thông suốt.

Đây cũng là năm có rất nhiều khó khăn, thử thách khi tình hình dịch bệnh bùng phát và có nhiều diễn biến phức tạp (đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ đầu năm xảy ra tại một số thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… đã tác động nhiều mặt lên tình hình kinh tế-xã hội) ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế-xã hội được đề ra trong Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 124/2020/QH14).

Trong bối cảnh như vậy, mặc dù một số chỉ tiêu không hoàn thành theo kế hoạch, tuy nhiên, với sự nỗ lực, trách nhiệm, tinh thần quyết tâm và sự quyết liệt hành động của Chính phủ trong điều hành kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã từng bước kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, duy trì và khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đánh giá và dự báo sát tình hình và đề ra những giải pháp hiệu quả nhằm kiểm soát dịch bệnh và nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

- Qua báo cáo của Chính phủ, tôi nhận thấy kinh tế năm 2021 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, thu ngân sách đạt khá, lạm phát tiếp tục được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá ổn định.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, nhiều nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã và đang tiếp tục được triển khai.

Các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo, nhanh chóng thích ứng với điều kiện thực tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là chiến lược ngoại giao vắc xin, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phục hồi nền kinh tế, nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế...

- Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, thể hiện trên 2 khía cạnh cụ thể là: (1) kịp thời ban hành một số chính sách “đặc biệt” nhằm ứng phó ngay với tình hình dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch; (2) Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan của Quốc hội đã rất nỗ lực, khẩn trương tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, từ đó, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định còn chưa phù hợp, có điểm chồng chéo hoặc đề xuất ban hành những văn bản mới để khắc phục những vướng mắc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của một Chính phủ hành động, kiến tạo, đồng thời cũng cho thấy sự sát cánh, đồng hành, tinh thần đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội trong nhiệm kỳ này.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tôi đề nghị Chính phủ phân tích kỹ nhằm có giải pháp thích hợp để khắc phục hạn chế, vướng mắc sau đây:

(1) Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch COVID-19:

Thực tiễn công tác chống dịch thời gian qua là minh chứng để các đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân thấy rõ không chỉ sự quyết tâm, quyết liệt mà còn là sự tận tâm và bản lĩnh của tập thể Chính phủ, đặc biệt là người đứng đầu Chính phủ trong việc điều hành kinh tế-xã hội trong điều kiện hết sức khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, từ việc dịch bùng phát nhanh và trên diện rộng ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam cho thấy còn có giải pháp ứng phó, kiềm chế dịch bệnh ở một số nơi chưa đạt hiệu quả như mong muốn, chưa lường hết mức độ phức tạp và khẩn cấp do đại dịch COVID-19 gây ra nên vẫn có tình trạng bị động, lúng túng ở một số lĩnh vực, địa phương.

Trong quá trình áp dụng các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh, xuất hiện tình trạng các địa phương áp dụng, tổ chức thực hiện khác nhau, đưa ra các yêu cầu, biện pháp thực hiện không thống nhất làm phát sinh thêm chi phí, ảnh hưởng đến việc sản xuất và lưu thông hàng hóa, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cuộc sống, sinh hoạt của người dân; một số văn bản do chính quyền địa phương ban hành làm phát sinh thủ tục hành chính hoặc chưa bảo đảm tính thống nhất với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, có văn bản do chưa có sự đánh giá tác động kỹ lưỡng, chưa tham khảo ý kiến nhiều chiều nên khi ban hành vấp phải ý kiến trái chiều trong dư luận, dẫn đến phải điều chỉnh hoặc sửa đổi nhiều lần trong một thời gian ngắn; việc xây dựng và thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch trong giai đoạn đầu còn thiếu tính liên kết, đồng bộ, gây khó khăn cho cả người sử dụng và cơ quan theo dõi, giám sát.

Đề nghị Chính phủ cần đánh giá cụ thể những vẫn đề này, đặc biệt trong việc thực hiện các biện pháp chưa được quy định trong luật, rút kinh nghiệm và tiếp tục cải thiện trong thời gian tới, đồng thời, có giải pháp hiệu quả để kiểm soát tính thống nhất, phù hợp, hiệu quả nhất là đối với các văn bản do các địa phương ban hành.

(2) Về việc đẩy nhanh thực hiện việc lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Quy hoạch, bảo đảm kịp thời đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển của thời kỳ mới:

Thời gian qua, công tác triển khai lập quy hoạch vẫn còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong nghị quyết của Quốc hội. Cho đến nay, nhiều quy hoạch quan trọng ở cấp quốc gia (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia) vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, tôi đề nghị cần đánh giá sâu sắc hơn nguyên nhân của vấn đề này, đặc biệt, làm rõ dịch Covid-19 có thực sự là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch không (tránh tình trạng hạn chế nào cũng đổ tại dịch Covid-19); xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch, đồng thời, đề ra mốc thời gian cụ thể phải hoàn thành việc lập quy hoạch.

2. Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

Năm 2022 sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả khá nặng nề của dịch Covid-19 và dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Do đó, trên cơ sở Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội và các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đạt được trong phòng, chống dịch bệnh, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn biến mới của dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng; chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó kịp thời, hiệu quả kể cả trong trường hợp dịch bệnh còn kéo dài với những biến thể nguy hiểm hơn; xây dựng lộ trình, giải pháp có tính nhất quán, tổng thể nhằm phục hồi kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, giữ vững thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo tình hình năm tới, đề nghị xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ có tính khả thi, đề xuất giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2022.

Về các vấn đề cụ thể, tôi đề nghị trong năm 2022, Chính phủ cần quan tâm một số nội dung sau:

1. Xác định ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ hàng đầu; kiểm soát dịch bệnh là mục tiêu ưu tiên, kiên trì thực hiện “mục tiêu kép” phù hợp với tình hình thực tiễn; sớm phục hồi kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, đời sống đối với người lao động, đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

2. Thường xuyên đánh giá về kết quả thực hiện các biện pháp đặc biệt, cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và các nghị quyết khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời điều chỉnh khi cần thiết và sớm tổng kết, báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan để áp dụng ổn định, thống nhất, có hiệu quả.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương khi ban hành văn bản, quy định liên quan đến quyền công dân thì cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, thời điểm thực hiện, có đánh giá tác động, chuẩn bị công tác truyền thông, lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân, dư luận...để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, thống nhất; đồng thời, chủ động, linh hoạt điều chỉnh các biện pháp, quy định cho phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh trên địa bàn hoặc khi phát hiện có nội dung không phù hợp.

3. Chỉ đạo bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cưu đề xuất những chính sách an sinh xã hội để kịp thời hỗ trợ các đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng nhiều từ đại dịch, đặc biệt là trẻ em bị mồ côi cha mẹ, người thân vừa mất do đại dịch, người khuyết tật, người cao tuổi, lao động di cư từ các thành phố lớn; bảo đảm quyền được học tập, bảo vệ sức khỏe của trẻ em, quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế của các đối tượng yếu thế trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

4. Khẩn trương hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt là tại các địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin còn thấp để tránh trường hợp khi có dịch bùng phát mới tiêm thì sẽ không phát huy hết hiệu quả của việc tiêm phòng; lưu ý việc quản lý, bảo quản vắc xin, thời hạn sử dụng vắc xin; huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa, phát triển “quỹ vắc xin”.

5. Tận dụng đối đa cơ hội phát triển kinh tế số, kinh tế không dùng tiền mặt, xây dựng và tạo điều kiện thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công.

6. Công tác phòng, chống dịch vừa qua cho thấy hệ thống y tế của ta còn rất nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là tuyến cơ sở về các lĩnh vực: Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, nguồn lực, dự trữ quốc gia, độ bao phủ bảo hiểm y tế. Quốc hội cần dành ngân sách đầu tư cho lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phòng bệnh, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trên đây là một số ý kiến về kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Xin cảm ơn Quốc hội !

P.V

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: