Thời Sự

Triển khai công tác nội chính 3 tháng cuối năm

Thứ Sáu, 22/10/2021

Ngày 22/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Dương Hà

9 tháng năm 2021, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp được Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KT-XH trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Các cấp, ngành đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác đảm bảo ANTT được quan tâm chỉ đạo. Công tác nắm tình hình được thực hiện tốt, bám sát địa bàn cơ sở, đã tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp uỷ, chính quyền những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về an ninh, trật tự. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm được quan tâm, có hiệu quả.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình khiếu kiện của công dân trên địa bàn tỉnh giảm cả về số lượt công dân đi khiếu kiện và số lượt đơn thư so với cùng kỳ; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng cao, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài; nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm.

Công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực: Công tác phổ biến, truyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN được quan tâm chỉ đạo; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Cải cách tư pháp được quan tâm. Các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và nâng cao về chất lượng, hoạt động hiệu quả. Công tác khởi tố điều tra, truy tố, xét xử có nhiều cố gắng, tỷ lệ án được điều tra làm rõ cao, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện oan, sai, bỏ lọt tội phạm, cơ bản phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đề xuất của các ngành, địa phương và những gợi ý của Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh lĩnh hội, tiếp thu để lãnh đạo, chỉ đạo công nội chính của tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển KT-XH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu các cấp ủy Đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác nội chính, PCTN, tiêu cực.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin tích cực trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, định hướng dư luận xã hội trước những luận điệu sai trái của các phần tử xấu, đối tượng phản động nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm, tiền ổ nhóm tội phạm; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, “núp bóng” doanh nghiệp...

Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; công tác chuẩn bị tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo 100% chỉ tiêu, minh bạch, công bằng, đúng luật.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ, việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; thực hiện hiệu quả những nội dung đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, trong đó, có các nội dung liên quan đến công tác nội chính.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho một số ngành, đơn vị. Cụ thể, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu kỹ tinh thần kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về PCTN, tiêu cực; các quy định mới của Đảng về những điều đảng viên không được làm để tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

UBKT Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, đảng viên, hạn chế thấp nhất xảy ra tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ban Cán sự Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm tồn tại trong việc sử dụng đất của Công ty TNHH Kim Long, thành phố Vĩnh Yên mà Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã chỉ ra.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: