Thời Sự

Quốc hội thảo luận một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố

Thứ Sáu, 22/10/2021

Sáng 22/10, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu dự kỳ họp tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Trong chương trình buổi sáng ngày làm việc thứ ba, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và tiến hành thảo luận tại tổ về Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp một số ý kiến quan trọng vào 4 dự thảo nghị quyết trên. Các đại biểu đều cho rằng việc ban hành các nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế là rất cần thiết.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh thảo luận tại tổ

Đối với Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, các ĐBQH tỉnh cho rằng nghị quyết đề cập đến cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp, tuy nhiên, theo Nghị quyết số 58 còn nội dung về “tổ chức bộ máy, biên chế” chưa được đề cập đến, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nội dung tổ chức bộ máy biên chế của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ nay đến năm 2045. Điều chỉnh, bổ sung từ ngữ tại nội dung đối tượng áp dụng ở Điều 2 của dự thảo nghị quyết này.

Đối với Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, các đại biểu đề nghị cân nhắc việc phân cấp cho UBND thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị.

Ngoài ra, đề nghị làm rõ việc chậm trễ, khó khăn trong điều chỉnh quy hoạch hiện nay, ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là do quy định của Luật Quy hoạch hay do tổ chức thực hiện. Nếu là do quy định của Luật Quy hoạch thì phải kiến nghị sửa luật, nếu là do tổ chức thực hiện thì cần phải chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện...

Đối với Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghệ An, các đại biểu đều cho rằng đây là các tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch nhưng chưa khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tiềm năng này.

Do vậy, việc xây dựng nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo sức bật giúp các tỉnh phát triển. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thêm cụm từ “cơ quan” vào trước cụm từ “tổ chức, cá nhân khác có liên quan” về đối tượng áp dụng tại Điều 2 của Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ tiếp tục chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng như: Nghe các báo cáo về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế và thảo luận về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020…

*  Xây dựng cơ chế hợp lý, tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia BHXH, BHYT

Chiều 22/10, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội đã nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Sau khi nghe các báo cáo, các ĐBQH điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13.

Qua thảo luận, ý kiến của các ĐBQH tỉnh đều khẳng định: Ngành BHXH đã có nhiều nỗ lực để nâng số người tham gia BHXH và số người tham gia BHYT, khẳng định chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước góp phần chăm lo, bảo vệ một lượng lớn dân số trong nước.

Quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh xã hội lớn nhất, tỷ lệ chi từ nguồn quỹ này ngày càng tăng. Ở Vĩnh Phúc, chính sách BHXH, BHYT được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

Các chỉ tiêu về BHXH, BHYT đều được đưa vào chỉ tiêu phát triển KT-XH hằng năm và là một trong những hệ thống chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ từ 2015 đến nay. Tỉnh còn cân đối sử dụng ngân sách của tỉnh dể hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH, BHYT.

Cơ bản các ĐBQH tỉnh đều tán thành báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ cho ngành BHXH. Thành lập đoàn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 68, Nghị quyết 30 để chỉ ra những tồn tại, bất cập.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 14, Luật BHXH theo hướng quy định công đoàn cấp trên cơ sở được quyền khởi kiện đơn vị nợ BHXH mà không cần người lao động phải ủy quyền.

Các đại biểu cũng cho rằng Luật BHXH có nhiều bất cập cần xem xét vấn đề sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Dự báo tình hình đóng BHXH trong thời gian tới như thế nào để chủ động trong quản lý quỹ.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung các chế độ thai sản, ốm đau đối với người tham gia BHXH tự nguyện để tăng tính hấp dẫn, thu hút người tham gia; bổ sung quyền lợi ngắn hạn như chế độ ốm đau, thai sản đáp ứng nhu cầu của người dân; tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đồng thời, điều chỉnh quy định điều kiện hưởng BHXH một lần chặt chẽ hơn theo hướng có lộ trình, tiến tới chỉ giải quyết đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Ngày mai (23/10), Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ tư với nhiều nội dung quan trọng về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án dân sự, phòng chống tham nhũng năm 2021; dự án Luật Điện ảnh và Luật Thi đua, khen thưởng; dự thảo Nghị quyết tổ chức phiên tòa trực tuyến... và một số cơ quan của Chính phủ giải trình, làm rõ các vấn đề ĐBQH nêu.

Bình Duyên
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: