Thời Sự

Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 21/10/2021

Ngày 21/10, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2015 - 30/6/2021.

Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Khánh Linh

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ ngày 1/1/2015 - 30/6/2021, toàn tỉnh giải quyết 243.806/251.538 hồ sơ, đạt hơn 98,5%, trong đó có 175.451 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; 42.993 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận; 54.302 hồ sơ đăng ký biến động, đính chính giấy chứng nhận.

Những năm qua, UBND tỉnh chủ động ban hành các văn bản theo thẩm quyền để chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, niêm yết công khai đầy đủ danh mục thủ tục hành chính, biểu mẫu liên quan, các khoản thu phí và lệ phí; trình tự, thủ tục, nhất là thời gian giải quyết công việc được rút ngắn hơn từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với trước.

Tỉnh cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm việc thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương, hạn chế tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Tuy nhiên, đến nay, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bởi công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị, lĩnh vực, trong khi số lượng cán bộ chuyên môn có hạn; cơ chế chính sách pháp luật về đất đai thường xuyên thay đổi, bất cập với thực tế; chưa đồng bộ trong hệ thống lưu trữ hồ sơ...

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh phân tích, làm rõ hơn kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật, xử lý vi phạm; việc bố trí cán bộ lao động ở một số văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố.

Đồng thời, đánh giá, quy trách nhiệm của từng đơn vị, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khi vẫn còn tình trạng chậm muộn trả kết quả; việc bố trí cán bộ chuyên môn tại các văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố; cần tiếp tục quan tâm rà soát quy trình các thủ tục hành chính để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước khẳng định từ trước năm 2015, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh rất khó khăn và nhiều bất cập, song với sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh, ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, đến nay, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến.

Để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục đi vào nền nếp, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức có vi phạm trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng kế hoạch, lộ trình đến năm 2025 hoàn thành công tác xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu địa chính trên toàn tỉnh tiến tới hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.

Ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh trong triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013; sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn.

Đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương liên quan trong công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ động rà soát, sửa đổi các văn bản chồng chéo, bất cập về thực hiện chính sách, pháp luật, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải cũng yêu cầu, UBND tỉnh rà soát, đánh giá, phân loại và xác định nguyên nhân các thửa đất, số hồ sơ đang tồn đọng, nhất là các hồ sơ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình.

Cùng với đó, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn tại nhiều năm trước; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai đến cán bộ và người dân; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thiệu DuyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: