Thời Sự

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ Năm, 21/10/2021

Nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai, thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); kịp thời sửa đổi, bổ sung các TTHC theo thẩm quyền, phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, cắt giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Thế Hùng

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong từng giai đoạn theo quy định, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác kiểm soát, công bố, công khai và thực hiện TTHC.

Ban hành quy chế phối hợp, quy định rõ thời gian giải quyết và trách nhiệm giữa các cơ quan hành chính trong giải quyết TTHC, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị; rút ngắn 20% thời hạn giải quyết của 825 TTHC có thời hạn giải quyết trên 10 ngày làm việc.

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC chậm; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã công bố hơn 6.600 lượt nội dung các TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Tất cả các TTHC sau khi được công bố đều được niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và được cập nhật kịp thời lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và được kết nối, tích hợp, đồng bộ tại Cổng Dịch vụ công; trên hệ thống thông tin một cửa dùng chung, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và các trang thông tin của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

Điểm nổi bật trong công tác kiểm soát việc thực hiện TTHC là các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng tăng cường trách nhiệm giải trình trong thực hiện TTHC, kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; có phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả; có văn bản nêu rõ lý do gửi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC trong trường hợp xin gia hạn thời gian giải quyết, đề nghị bổ sung, hoàn thiện hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương đã tăng cường thực hiện các giải pháp, sáng kiến đẩy mạnh cải cách quá trình giải quyết TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; rút ngắn quy trình xử lý, cắt giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC được giải quyết trên thực tế so với trình tự, thời gian thực hiện TTHC được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, tỷ lệ trung bình hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ở cả 3 cấp đạt 95,5%.

Nhằm thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" đảm bảo hiệu quả, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các TTHC thực hiện theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hiện, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai tại 136/136 xã, phường, thị trấn; 100% các đơn vị cấp huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đến nay, hầu hết các sở, ngành đã đưa 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ hơn 1.000 TTHC, trong đó, việc luân chuyển hồ sơ, kết quả giữa các cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh, UBND cấp huyện thông qua bộ phận "Một cửa" và cập nhật trên hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính được UBND tỉnh thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND tỉnh tiếp nhận 21 lượt PAKN của cá nhân, tổ chức. Các PAKN đã giao cho các cơ quan có liên quan, xử lý theo quy định, qua đó tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Cũng từ năm 2011 đến nay, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp đã tổ chức các Đoàn kiểm tra về việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại 20 sở, ngành. Thông qua đó, giúp công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương dần đi vào nền nếp.

Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đã được Đoàn kiểm tra và các đơn vị, địa phương làm rõ, thống nhất biện pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân.

Qua kiểm tra, đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh về công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc kiểm soát tốt các TTHC và thực hiện hiệu quả cơ chế "Một cửa" và "Một cửa liên thông" đã tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Nhờ vậy, 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh thu hút được 48 dự án mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 9,62% so với cùng kỳ, là mức tăng cao so với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và bình quân cả nước.

Mai Liên



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: