Thời Sự

Sơ kết toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Thứ Hai, 18/10/2021

Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng năm 2021; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; phổ biến, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lương Đức Minh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

 

Theo đánh giá của UBKT Trung ương, 9 tháng năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí có thời điểm công việc bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song, công tác KTGS của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBKT các cấp trong cả nước đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng.

Nội dung, đối tượng KTGS tập trung những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội quan tâm, như công tác cán bộ; quản lý tài chính, tài sản công; dự án đầu tư xây dựng; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

Các nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 của Điều lệ Đảng cũng được UBKT các cấp chú trọng và tăng cường thực hiện đạt kết quả.

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, 9 tháng năm 2021, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 581 tổ chức đảng và 384 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; công tác tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết đơn thư KNTC; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19...

Tổ chức giám sát chuyên đề đối với 241 tổ chức và 265 đảng viên; xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 1 trường hợp theo quy định. Qua công tác KTGS, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 210 đảng viên vi phạm.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định 30-QĐ/TW).

Giao UBKT Trung ương chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành quy định của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

UBKT các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS trong năm 2021; kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những vi phạm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức cùng cấp tham mưu cấp ủy xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Kết luận sau hội nghị trực tuyến, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lương Đức Minh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác KTGS cần tập trung triển khai trong 3 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường tham mưu cho cấp ủy cùng cấp đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu đã ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác KTGS trong năm 2021.

Chủ động rà soát, giải quyết triệt để các đơn thư KNTC liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là các đơn thư tồn đọng, kéo dài.

Cấp ủy và UBKT các cấp đẩy nhanh tiến độ nhằm tổ chức thực hiện xong chương trình KTGS năm 2021; chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, kiện toàn và tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà UBKT Trung ương đã chỉ đạo...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: