Thời Sự

Tăng cường xử lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Tư, 01/04/2020

Ngày 1/4, UBND tỉnh có Công văn số 2325 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường xử lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc tỉnh, các cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo UBND các huyện, thành phố giao đơn vị quản lý môi trường thuộc địa phương chịu trách nhiệm vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần.

Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải đúng quy định. Các ngành chức năng, cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường truyên thông, hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định; không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng một lần.

N.P


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: