Thời Sự

Tổ chức tốt việc dạy và học trên internet và truyền hình

Thứ Tư, 01/04/2020

Ngày 31/3/2020, Sở GD&ĐT đã ban hành Văn bản số 372/SGDĐT-GDPT về việc dạy học qua internet và truyền hình đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, GDTX trong thời gian học sinh tạm nghỉ học phòng, tránh dịch Covid-19.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường tổ chức tốt việc dạy học qua Internet như: Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để dạy học cho học sinh qua internet; sắp xếp thời khóa biểu và quản lý việc dạy học online đối với từng giáo viên, ưu tiên cho những môn học không phát trên truyền hình; lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng nhà trường; phối hợp với gia đình học sinh tổ chức quản lý học sinh học qua internet…

Đối với dạy học trên truyền hình, các nhà trường tổ chức cho học sinh học bài mới thuộc chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 do Đài truyền hình Hà Nội phát trên trên kênh HTV1 đối với lớp 9, lớp 12; phát trên kênh HTV2 từ lớp 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Nhà trường phải thông báo lịch phát sóng các bài học cho giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh học các bài học trên truyền hình theo từng tuần; hướng dẫn giáo viên, học sinh truy cập vào địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn để nghiên cứu, học tập các bài đã phát sóng trước đó.

Các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể cho từng lớp, môn học theo lịch phát sóng trên truyền hình và phối hợp với gia đình học sinh đôn đốc nhắc nhở các em tham gia học tập trên truyền hình đầy đủ, đúng thời gian.

Đối với việc kiểm tra đánh giá, giáo viên phụ trách môn học sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học internet. Kết quả này được sử dụng thay thế cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT. Kiểm tra định kỳ và học kỳ được thực hiện khi học sinh đi học trở lại.

Trước đó, ngày 30/3/2020 Bộ GD&ĐT đã có Văn bản số 1113/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.

Minh Hường


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: