Thời Sự

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và triển khai các đề án, dự án phát triển KT-XH của tỉnh

Thứ Sáu, 15/10/2021

Ngày 15/10, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy bàn, cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh; báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Nghị quyết về phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2030; báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương đầu tư 3 dự án: Thư viện tỉnh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Trung tâm triển lãm thành tựu KT-XH tỉnh; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công đã phê duyệt trong giai đoạn 2016-2020 kéo dài sang thực hiện tiếp trong giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng bộ tỉnh do Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tham mưu xây dựng, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhấn mạnh đến sự cần thiết xây dựng và ban hành chỉ thị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng nhằm xây dựng Đảng TSVM.

Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung nội dung về kiểm tra dấu hiệu vi phạm vào nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng quy chế phối hợp giữa UBKT và các cơ quan khối nội chính, nêu rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng đơn vị, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; quá trình kiểm tra làm rõ đối tượng vi phạm và hình thức xử lý theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Công tác KTGS phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 các khóa XI, XII, Chỉ thị 05 và Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Kết luận nội dung này, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu việc xây dựng dự thảo chỉ thị cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Quy định số 22/2021 của BCH T.Ư Đảng về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; luôn chủ động trong công tác KTGS của Đảng; không chờ đến khi báo chí, dư luận, nhân dân phản ánh mới tổ chức KTGS.

Công tác kiểm tra tập trung vào thực hiện các nguyên tắc của Đảng; Nghị quyết TƯ 4 các khóa XI, XII; quy chế làm việc của cấp ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của BTV, BCH; trong công tác cán bộ, tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp... tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm ngay từ khi mới phát sinh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBKT Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo chỉ thị để BTV Tỉnh ủy ban hành, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020 - 2030, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Việc xây dựng nghị quyết nhằm là bước cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để phát triển đô thị Phúc Yên tương xứng với tiềm năng, lợi thế đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 2 và xây dựng thành phố Phúc Yên từng bước trở thành trung tâm kinh tế đô thị, dịch vụ du lịch, giáo dục của tỉnh và khu vực.

Dự thảo đã bám sát kế hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc trên cơ sở đánh giá thực trạng và những yếu tố tác động đến sự phát triển của thành phố để đề ra các quan điểm, mục tiêu, tạo động lực phát triển mới cho thành phố và các địa phương lân cận.

BTV Tỉnh ủy thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết, giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và thành phố Phúc Yên hoàn thiện dự thảo trình BTV Tỉnh ủy ban hành trong tháng 10/2021, làm cơ sở để thành phố Phúc Yên tổ chức triển khai thực hiện.

Cho ý kiến báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh và các đơn vị tư vấn. BTV Tỉnh ủy thống nhất ý kiến cho UBND tỉnh và đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện quy hoạch.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Trong quá trình tiến hành công tác quy hoạch phải tiến hành song song với quy hoạch của Trung ương và các quy hoạch đã có của tỉnh vẫn còn hiệu lực thực hiện; quy hoạch phải bổ sung được quan điểm, định hướng mới.

Về quan điểm phát triển, ưu tiên chất lượng tăng trưởng, phù hợp với quan điểm của Đảng, chất lượng xanh quốc gia; phát triển bắt đầu từ tháo gỡ điểm nghẽn của địa phương. Về mục tiêu tổng quát, hướng đến xây dựng Vĩnh Phúc là một tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.

Về kịch bản phát triển, quy hoạch theo 3 phương án, phương án cơ sở dựa trên nền tảng hiện có và phương án đột phá dựa trên nền tảng cũ, có nhiều yếu tố thuận lợi. Về nhiệm vụ trọng tâm, quy hoạch phải chi tiết hơn Nghị quyết Đại hội Đảng.

Về giải pháp đột phá phải đảm bảo không gian lãnh thổ; tập trung phát triển khu vực kinh tế tư nhân, chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp gắn với hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Về định hướng phát triển kinh tế, tỉnh xác định công nghiệp vẫn là nền tảng chính; trong đó, chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, mở rộng công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh phát triển du lịch- dịch vụ và logistic; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa; mở rộng quy hoạch vùng theo hướng phát triển kinh tế đô thị...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở định hướng của BTV Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch mời gọi các nhà đầu tư chiến lược. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện dự thảo quy hoạch trình BCH Đảng bộ tỉnh vào tháng 12/2021.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng đồng ý chủ trương triển khai 3 dự án: Thư viện tỉnh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Trung tâm triển lãm thành tựu KT-XH tỉnh và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công đã phê duyệt trong giai đoạn 2016-2020 kéo dài sang thực hiện tiếp trong giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 3 dự án trên là các công trình trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy BTV Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các sở ngành liên quan cần tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, mức đầu tư cụ thể cho từng dự án; trên cơ sở hoàn thiện hồ sơ các dự án trình HĐND tỉnh phê chuẩn để sớm triển khai các dự án...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: