Thời Sự

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Thứ Tư, 01/04/2020

Về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

LTS: Ngày 31/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU Về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Báo Vĩnh Phúc điện tử trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, đến 13h30 ngày 31-3-2020 đã có 204 người nhiễm bệnh, tại 25 tỉnh, thành phố, trong đó riêng Thủ đô Hà Nội đã có 80 người nhiễm bệnh.

Ở tỉnh ta, từ ngày 13-02-2020 đến nay chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới và toàn bộ 11 trường hợp mắc bệnh đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, nếu không có các biện pháp kiên quyết, kịp thời, dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết với nội dung chủ yếu sau:

I- VỀ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1.Chủ động, khẩn trương, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi biện pháp ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan, với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

2. Người đứng đầu cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tập trung cao độ, huy động toàn hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM, CẤP BÁCH

1- Cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tập trung cao độ thực hiện ngay, đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1-4-2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố; xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo quy định.

2- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay các nhiệm vụ:

2.1- Ban hành văn bản có tính pháp lý cao nhất của tỉnh để cụ thể hóa chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh.

2.2- Người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được phép hoạt động phải chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại sơ sở mình theo đúng quy định (yêu cầu người lao động đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thực hiện các biện pháp khử khuẩn…), giảm số người lao động, dãn mật độ người, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

2.3- Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, chủ động quyết định bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức đến cơ quan làm việc và làm việc tại nhà. Trên nguyên tắc đúng nội dung của Chỉ thị và đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính của cơ quan mình. Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do chấp hành không nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

2.4- Đối với các trường hợp làm việc tại tỉnh nhưng thường trú ở Hà Nội và các địa phương khác: Phải ký cam kết với cơ quan Công an, cơ quan chủ quản về việc đảm bảo an toàn phòng dịch, đồng thời khuyến khích ở lại tỉnh trong thời gian này.

2.5- Đảm bảo cung ứng các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đầy đủ để phục vụ nhân dân, nhất là tại các đô thị, không gây tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu, hoang mang cho người dân.

2.6- Tăng cường các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nhất là ở vùng nông thôn, khu đô thị, các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh.

2.7- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh chỉ đạo tập trung hoàn thành việc điều tra, rà soát, thống kê số lượng, có danh sách người khám chữa bệnh, những người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian 10/3 đến nay và thực hiện sàng lọc, các biện pháp theo dõi, tổ chức cách ly phù hợp nhằm kiểm soát tốt tình hình (thông báo danh sách cho các cơ quan, địa phương biết). Đặc biệt chú trọng, giao nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị tại cơ sở, nhất là các Tổ liên gia trong việc giám sát các trường hợp cách ly tại nơi ở chấp hành nghiêm các quy định về cách ly của Bộ Y tế

2.8 - Chỉ đạo của Sơ Y tế khẩn trương đưa các phòng xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS- COV-2 vào hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

2.9- Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện ngay trang thông tin điện tử của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, nhân dân thường xuyên được cập nhật tình hình dịch bệnh, thông tin về trường hợp cần theo dõi giám sát cộng đồng, để cán bộ, người dân biết, phòng tránh giám sát. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh, các chỉ đạo điều hành để chủ động, linh hoạt triển khai ngay các biện pháp, nhiệm vụ phòng chống, dịch bệnh tại địa phương.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tin của tỉnh tăng thời lượng, sử dụng nhiều hình thức, tập trung tuyên truyền sâu, rộng, trực tiếp để mỗi người dân nhận thức rõ, đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không gây hoảng loạn xã hội; ủng hộ, tự giác giác chấp hành các chủ trương, bện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước. Xử lý nghiêm những trường hợp bóp méo, xuyên tạc các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

4- Giao Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước; mỗi người dân cần tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng; hưởng ứng thiết thực Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với tinh thần “ mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch”.

5-Các đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 1831-QĐ/TU ngày 07-02-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên, đột xuất kiểm tra trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống dịch tại các cơ quan, đại phương theo nhiệm vụ được giao.

6-Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công theo dõi địa bàn chủ động, chỉ đạo thực hiện và bố trí thời gian đi kiểm tra, giám sát công tác lãnh đọa, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

7- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng của Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, kịp thời báo cáo, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

8- Các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ.

 

 

                                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                      PHÓ BÍ THƯ


                                                                                    Trần Văn Vinh

                                                                                       (Đã ký)

 

 

 



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: