Thời Sự

Đại hội Hội Khuyến học huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Sáu, 15/10/2021

Ngày 15/10, Hội Khuyến học huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội, có đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sông Lô.

Bí thư Huyện ủy Sông Lô Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Sông Lô.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội khuyến học huyện Sông Lô tiếp tục được củng cố, phát triển. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn huyện có hơn 33.700 hội viên hội khuyến học, chiếm hơn 30% dân số; 17 hội khuyến học cấp xã; 241 chi hội khuyến học; 279 chi hội dòng họ.

Công tác xây dựng quỹ khuyến học được quan tâm, chú trọng; tổng quỹ khuyến học toàn huyện đạt gần 3 tỷ đồng. Công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được đẩy mạnh.

Nhiệm kỳ qua, toàn huyện có hơn 18.000 gia đình đạt “gia đình học tập”; 279 dòng họ đạt “dòng họ học tập”; 97 đơn vị đạt “đơn vị học tập”…

5 năm qua, các cấp Hội Khuyến học huyện Sông Lô đã tuyên dương, khen thưởng và hỗ trợ hàng nghìn lượt học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, giáo viên dạy giỏi, người lao động giỏi; nhiều xã có mức khen thưởng cao như xã Cao Phong, Đôn Nhân, Hải Lựu, Lãng Công…

Các trung tâm học tập cộng đồng phát huy tác dụng, trong 5 năm qua, tổ chức được hơn 600 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT… thu hút hơn 62.000 lượt người tham gia học tập.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học huyện Sông Lô tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển tổ chức hội đến tận thôn, làng, khu dân cư.

Hội Khuyến học huyện Sông Lô tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2016 – 2021

Chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể về công tác khuyến học, khuyến tài; nâng cao năng lực công tác của cán bộ hội và hiệu quả hoạt động của hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tích cực xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng...

Phấn đấu đến năm 2026, toàn huyện có 90% gia đình đạt “gia đình học tập”, 100% dòng họ đăng kí “dòng họ hiếu học”, 100% đơn vị, cộng đồng đăng kí “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập”…

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Sông Lô Phùng Thị Kim Nga ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Khuyến học huyện trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, các cấp hội khuyến học huyện Sông Lô tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02 của Tỉnh ủy trong việc đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài.

Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên trong các gia đình, cộng đồng để phong trào khuyến học trở thành nòng cốt, phát triển sâu rộng, từ đó, xây dựng xã hội học tập suốt đời.

Tập trung xây dựng quỹ khuyến học; củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới hiện nay…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Sông Lô, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đại biểu dự đại hội Hội Khuyến học cấp trên.

Tại đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2021 được khen thưởng.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao 10 triệu đồng tặng Hội Khuyến học huyện Sông Lô.

Tin, ảnh: Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: