Thời Sự

Triển khai công tác mặt trận quý IV năm 2021

Thứ Sáu, 15/10/2021

Sáng 15/10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác mặt trận Quý III, triển khai công tác mặt trận quý IV năm 2021.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; MTTQ các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bùi Hữu Hưng cùng các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

9 tháng năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương và địa phương… trong đó, có vai trò quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam trong tập hợp nhân dân đoàn kết chung sức đẩy lùi dịch bệnh, đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Tính đến hết ngày 7/10/2021, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã vận động được hơn 20.500 tỷ đồng. Đến nay, đã phân bổ, hỗ trợ các tỉnh, thành phố và chi mua vắc xin phòng Covid-19, mua vật tư y tế, túi quà an sinh, quà đại đoàn kết…theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong quý III năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức thành công hội nghị trực tuyến với các hội, đoàn và Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở 12 nước nhằm thông tin kịp thời về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của kiều bào.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Tăng cường thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp.

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận quý IV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 2021 của nước ta những tháng cuối năm còn nhiều thách thức, vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường giải pháp để thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” và thực hiện Nghị quyết 06 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX về “ Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19”; tiếp nhận ủng hộ và kịp thời phân bổ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của đại dịch.

Tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng chịu tác động của đại dịch Covid-19. Tích cực triển khai các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021. Đôn đốc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: