Thời Sự

Toàn tỉnh ghi nhận 10 điểm có chất lượng nước mặt rất tốt

Thứ Sáu, 15/10/2021

Theo kế quả quan trắc môi trường đợt 4 năm 2021 được Sở Tài nguyên & Môi trường công bố mới đây, toàn tỉnh ghi nhận 10/47 điểm quan trắc nước mặt trên trên lưu vực các sông, suối, thủy vực có chất lượng nước rất tốt, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (chiếm 21% số điểm quan trắc), đợt 3 năm 2021 không ghi nhận điểm có chất lượng tương đương;

Cán bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Vĩnh Phúc phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước

24/47 điểm chất lượng nước tốt, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, còn lại là các điểm chất lượng nước trung bình, sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Cùng với đó, tất cả các thông số giám sát không khí tại các vị trí quan trắc đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Tuy nhiên, Môi trường nước dưới đất đợt 4 tại 30 điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh đang diễn ra tình trạng ô nhiễm 4 thông số: NH4+ (3 điểm vượt QCCP), Tổng coliform (16 điểm vượt QCCP), Mn (5 điểm vượt QCCP), NO2- (2 điểm vượt QCCP).

Vì vậy, cần phải có các biện pháp xử lý phù hợp các điểm có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép để sử dụng cho mục đích sinh hoạt các hộ dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Khánh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: