Thời Sự

Phát triển giáo dục Vĩnh Phúc theo hướng chuẩn hóa và hội nhập quốc tế

Thứ Tư, 13/10/2021

Chiều 13/10, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 (Theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); Dự thảo kế hoạch đầu tư công của ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Khánh Linh

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo tóm tắt những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhằm thực hiện các đề án, đồng thời dự báo những khó khăn và biện pháp khắc phục, đặc biệt là đối với dự thảo Đề án phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, với mục tiêu đầu tư phát triển giáo dục Vĩnh Phúc theo hướng chuẩn hóa, dân chủ, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đề án phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra các giải pháp để giáo dục Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, tạo đột phá trong hoạt động quản lý giáo dục, quản trị nhà trường.

Từ đó đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng hướng đến giá trị chân thiện mỹ; phát huy ý chí, sức sáng tạo, hun đúc khát vọng cống hiến và phát triển con người Vĩnh Phúc; chú trọng chất lượng giảng dạy nhằm mục tiêu đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, đồng thời thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phấn đấu đến năm 2025, giáo dục Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị tiên tiến nhất của cả nước. Đến năm 2030, đạt trình độ tiên tiến của khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến thế giới.

Cho ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu đề nghị trong dự thảo đề án cần xác định rõ đột phá giáo dục Vĩnh Phúc là gì, từ đó xác định rõ mục tiêu, giải pháp thực hiện phù hợp với từng cấp học. Mục tiêu đề án cần phù hợp với quy hoạch tỉnh; xác định rõ kinh phí thực hiện, nguồn nào sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn nào đẩy mạnh xã hội hóa...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần rà soát xây dựng một kế hoạch tổng thể, chi tiết về đầu tư công cho giáo dục. Thực tế thời gian qua cho thấy, vì chưa có kế hoạch tổng thể về đầu tư công nên quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc, chồng chéo.

Về dự thảo Đề án phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định sự cần thiết xây dựng Đề án phục vụ ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho rằng dự thảo đề án chưa đưa ra được đột phá của giáo dục Vĩnh Phúc là gì, cần đổi mới gì. Bởi vì việc Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo khái quát, bao chùm, huy động nguồn lực của cả xã hội cùng thực hiện cho nên phải thật rõ về mục tiêu, khâu đột phá đưa giáo dục Vĩnh Phúc phát triển.

Gợi ý về khâu đột phá của giáo dục chính là dạy học và dạy người, thứ hai là phải đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, có thực hiện được điều đó mới tháo gỡ được những nút thắt của giáo dục hiện nay. Trên cơ sở xác định được khâu đột phá, đề ra giải pháp phát triển giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo đề án, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nghe kỹ hơn và tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, nhà khoa học trước khi ban hành…

Thiệu VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: