Thời Sự

Đơn giản hóa thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 13/10/2021

Ngày 13/10, Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình đối với Sở TN&MT.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Khánh Linh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Sở TN&MT đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác cấp GCNQSDĐ nhằm kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước; thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ danh mục các TTHC về GCNQSDĐ, các khoản thu phí và lệ phí, quy trình thực hiện, thời gian giải quyết hồ sơ; thường xuyên tiến hành thanh kiểm tra, đảm bảo hệ thống đơn vị thực hiện các TTHC về cấp GCN hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật...

Theo báo cáo của Sở TN&MT, về giải quyết TTHC trong cấp giấy chứng nhận, từ năm 2015 đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có tổng số hồ sơ cấp giấy chứng nhận là hơn 250.000 hồ sơ ( cả hồ sơ gộp TTHC). Các cơ quan chức năng đã giải quyết được hơn 240.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,51%, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn chiếm hơn 25%, đúng hạn chiếm gần 55%, chậm hạn chiếm hơn 18%...

Về kết quả cấp GCNQSDĐ, toàn tỉnh có hơn 180.000 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, cơ quan chức năng đã giải quyết gần 176.000 hồ sơ; cấp đổi, cấp lại 42.993/46.242 hồ sơ. Chất lượng hồ sơ giải quyết được nâng lên rõ rệt, chính xác, đầy đủ thông tin, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, tránh trùng lặp, chờm hở thửa đất gây ra tranh chấp, khiếu kiện sau này...

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đề nghị Sở TN&MT làm rõ các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác GCNQSDĐ; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật, xử lý vi phạm trong cấp GCNQSDĐ; việc bố trí cán bộ làm việc tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; công tác phối hợp, giải quyết TTHC trong cấp GCNQSDĐ và trách nhiệm của các bên…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Sở TN&MT trong công tác lãnh chỉ đạo và thực hiện chính sách, pháp luật về cấp GCNQSDĐ. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đang còn thiếu ở Sở TN&MT.

Để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chính sách, pháp luật về cấp GCNQSDĐ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai cho nhân dân; thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cấp GCNQSDĐ ở cơ sở.

Tập trung rà soát, đánh giá, phân loại toàn bộ các thửa đất, số hồ sơ tồn đọng để xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Tăng cường xây dựng, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu đất đai; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Đất đai; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác quản lý đất đai, nhất là việc giải quyết, cấp GCNQSDĐ.

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: