Thời Sự

Quy định tạm thời về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ

Thứ Ba, 12/10/2021

Nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch Covid-19; đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của nhân dân, hành khách, bảo đảm an toàn, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, Bộ Giao thông vận tải mới có Quyết định ban hành Quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo đó, phải đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc và thực hiện thí điểm từ ngày 10/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021; sẽ tiến hành đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, các hãng hàng không, các cảng hàng không; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không.

Quy định cũng nêu rõ những điều kiện, tiêu chuẩn tổ chức và thực hiện đối với hành khách, tổ bay, địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú; yêu cầu kiểm soát dịch bệnh tại cảng hàng không; yêu cầu đối với hãng hàng không; kế hoạch khai thác...

Trước những quy định tạm thời của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh đã có Văn bản số 9012 về việc thực hiện quyết định của Bộ Giao thông vận tải quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố thông tin, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân biết thực hiện; tổ chức thực hiện quy định tạm thời, đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch.

Thúy NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: