Thời Sự

Sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Bảy, 28/03/2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có Công văn số 2138 về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc giao dịch thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh theo hướng hạn chế tối đa việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.vinhphuc.gov.vn hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn.

UBND tỉnh giao các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh, các cơ quan có trang thông tin, cổng thông tin điện tử tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân biết để nộp hồ sơ trực tuyến; gắn lô gô, kèm liên kết dichvucong.vinhphuc.gov.vn để tổ chức, cá nhân thuận lợi trong việc tiếp cận nộp hồ sơ trực tuyến.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hạn chế đến làm thủ tục hành chính trực tiếp để tránh tập trung đông người nhưng vẫn đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả kịp thời.

N.P


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: