Thời Sự

Tuyên truyền triển khai ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch”

Thứ Tư, 25/03/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 217/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền triển khai ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch”.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền rộng rãi về mục đích, phạm vi, đối tượng, thời gian, hình thức áp dụng, quy trình thực hiện của việc triển khai ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch” của Bộ Y tế.

Đối tượng khai báo du lịch là tất cả các hành khách nội địa và quốc tế, hành khách nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới vào Việt Nam. Thời gian áp dụng từ 0 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2020 trên website: https://tokhaiyte.vn theo hướng dẫn hoặc khai báo trên thiết bị di động thông minh (điện thoại, máy tính bảng...).

Sở cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các hình thức tuyên truyền triển khai ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch” của Bộ Y tế đối với trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng nội dung này tới cơ quan, đơn vị, tổ chức và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Bảo Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: