Thời Sự

Đảm bảo điều kiện tốt nhất để Đại hội Đảng bộ xã Tân Lập thành công tốt đẹp

Thứ Sáu, 20/03/2020

Đại hội Đảng bộ xã Tân Lập lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được BTV Huyện ủy Sông Lô chọn là đại hội điểm cấp cơ sở, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4/2020. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, thời điểm này, Đảng bộ xã Tân Lập đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội với tinh thần khẩn trương, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Lập (Sông Lô) kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội chi bộ ở thôn Vân Nhưng. Ảnh: Trường Khanh

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập luôn đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH đạt nhiều thành tựu nổi bật. Xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ (năm 2015).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã đạt 16,4%; giá trị thu nhập bình quân đầu người tăng 9,8% so với mục tiêu đại hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,93% (năm 2015) xuống còn 1,77% (năm 2020).

Tình hình ANCT ổn định, TTATXH được giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc... Xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm, Đảng ủy xã ban hành các quyết định về thành lập Ban chỉ đạo đại hội, tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ đại hội… Phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai từng nhiệm vụ cụ thể.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Đảng ủy xã xác định, văn kiện đại hội phải đánh giá một cách trung thực, toàn diện, khách quan, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, phải đi sâu, nêu rõ những khuyết điểm, hạn chế của từng ngành, từng lĩnh vực để rút ra những bài học kinh nghiệm; từ đó, đề ra những giải pháp đột phá, trọng tâm trong nhiệm kỳ tới...

Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã cơ bản hoàn thành, Đảng ủy xã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp, hiệu quả, bảo đảm công khai, dân chủ...

Bên cạnh việc tích cực xây dựng, hoàn thiện văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được BTV Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm, chú trọng và thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 35 -CT/TW của Bộ Chính trị với tỷ lệ đổi mới cấp ủy chiếm trên 33%; tuổi trẻ trên 30% và cán bộ nữ tham gia cấp ủy trên 18%.

Các bước lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo mục tiêu xây dựng đội ngũ cấp ủy có đủ năng lực, trình độ, uy tín; có tinh thần đoàn kết, thống nhất, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới...

Song song với việc tập trung triển khai công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư tích cực phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng thế trận QP-AN ngày càng vững mạnh...

Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với kế hoạch thực hiện xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu do MTTQ xã phát động; phong trào “CCB gương mẫu đi đầu trong giữ gìn VSMT” do Hội CCB xã thực hiện; phong trào “5 không, 3 sạch” và xây dựng đường hoa phụ nữ tại các thôn dân cư do Hội LHPN xã đảm nhiệm; phong trào “Tuổi trẻ Tân Lập xung kích sáng tạo, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc” do Đoàn Thanh niên xã triển khai...

Thông qua các phong trào thi đua đã tạo không khí hân hoan, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn cùng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Đồng chí Trần Văn Độ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập cho biết: Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cụ thể, chi tiết; phát huy trí tuệ tập thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị... Đến nay, các bước chuẩn bị cho đại hội đang được xã đẩy nhanh tiến độ với tinh thần khẩn trương nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp...

Đánh giá về công tác chuẩn bị đại hội điểm ở xã Tân Lập, đồng chí Trần Công Ngôn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sông Lô cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ xã Tân Lập đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội theo đúng chỉ đạo của BTV Huyện ủy.

Từ nay đến cuối tháng 3/2020, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo xã khẩn trương hoàn thành việc tu sửa, chỉnh trang cơ sở vật chất phục vụ đại hội, tổ chức trang trí khánh tiết và chuẩn bị các điều kiện hậu cần khác nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ xã diễn ra thành công...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: