Thời Sự

Đảng bộ Công an thành phố Phúc Yên sẵn sàng cho ngày hội lớn

Thứ Năm, 19/03/2020

Đại hội Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân. Hướng tới ngày hội lớn đang đến gần, Đảng bộ Công an thành phố Phúc Yên tích cực, khẩn trương, nghiêm túc hoàn tất các công tác chuẩn bị đại hội.

Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện hoàn thiện công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Công an thành phố Phúc Yên có hơn 140 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc. Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Công an thành phố Phúc Yên xây dựng, ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới các chi bộ trực thuộc theo đúng quy trình, quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập 3 tiểu ban gồm: Văn kiện; nhân sự; tuyên truyền và phục vụ để giúp việc trong công tác chuẩn bị đại hội; thành lập các tổ giúp việc cho các tiểu ban; phân công cho các đồng chí trong cấp ủy chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức đại hội của các chi bộ.

Việc học tập, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch về Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác tuyên truyền về sự kiện trọng đại này được triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, một số nội dung chuẩn bị đại hội được đưa ra để đảng viên thảo luận, cho ý kiến và kịp thời giúp các tổ giúp việc, các tiểu ban bổ sung hoàn thiện kế hoạch triển khai đại hội, giải quyết những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở, giúp cán bộ, đảng viên hiểu được ý nghĩa trọng đại và tầm quan trọng của đại hội Đảng cũng như phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ.

Với 29 đảng viên, ngay từ khi được lựa chọn làm điểm cho toàn Đảng bộ Công an thành phố, Chi bộ Cảnh sát giao thông chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng. Chi bộ thành lập các tổ giúp việc, chuẩn bị văn kiện, nhân sự, khánh tiết, tuyên truyền cho đại hội; phát động phong trào thi đua lập công chào mừng đại hội đối với đảng viên trong chi bộ nói riêng và cán bộ trong Đội Cảnh sát giao thông nói chung.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an thành phố, đại hội chi bộ điểm tổ chức thành công vào ngày 10/2/2020 đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho các chi bộ học tập. Đến ngày 28/2/2020, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an thành phố đã tổ chức thành công đại hội.

Các chi bộ đề ra được mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới sát với thực tiễn, tạo động lực mới cho toàn lực lượng trên địa bàn; lựa chọn được những đồng chí có tâm, có tài vào cấp ủy khóa mới để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, sau khi hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Công an thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ như xây dựng hệ thống văn kiện, công tác nhân sự, tuyên truyền…

Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự được Đảng ủy đặc biệt quan tâm, lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới đảm bảo cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, mang tính kế thừa và phát triển để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị.

Ngay từ cuối năm 2019, Đảng ủy rà soát, đề xuất cấp trên phê duyệt quy hoạch nhân sự cấp ủy khóa mới, đảm bảo những đồng chí được lựa chọn là cán bộ, đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có lối sống lành mạnh, được cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân tín nhiệm cao. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đại hội cơ bản hoàn tất, tư tưởng cán bộ, đảng viên phấn khởi, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Bên cạnh công tác chuẩn bị cho đại hội, Đảng ủy Công an thành phố lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội. Điển hình như phong trào “5 tăng, 5 giảm” được cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tích cực thực hiện.

“5 tăng” bao gồm: Tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường tính thiết thực, hiệu quả của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng Công an xã chính quy; tăng cường tính nêu gương của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy.

“5 giảm” bao gồm: Giảm các vụ, việc về an ninh xã hội; giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm tai nạn giao thông; giảm cán bộ, chiến sĩ sai phạm phải xử lý kỷ luật; giảm thủ tục, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính với các cá nhân, tổ chức.

Các đơn vị của Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp; nỗ lực, quyết tâm trong phòng, chống Covid - 19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, đảm bảo kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an thành phố nói riêng và trên địa bàn thành phố Phúc Yên nói chung.

Bài, ảnh: Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: