Thời Sự

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Cẩn trọng từng khâu trong chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Thứ Ba, 17/03/2020

Xác định Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên.

Đảng viên Đảng bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường tích cực thảo luận đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lê Thảo

 

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có 56 chi, đảng bộ cơ sở với gần 3.900 đảng viên. Ngay sau khi Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 3/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, tuyên truyền và hướng dẫn công tác chỉ đạo đại hội.

Sau hội nghị chủ chốt, các chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan, đơn vị mình, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về sự kiện chính trị trọng đại này.

BTV Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp sát với tình hình thực tiễn, xác định rõ mục đích, nội dung, công tác chuẩn bị và thời gian tiến hành Đại hội Đảng cấp Khối, cấp cơ sở; thành lập 3 tiểu ban bao gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban cơ sở vật chất, bên cạnh các tiểu ban có tổ giúp việc; lựa chọn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đại hội điểm.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội. Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm có đề cương hướng dẫn chi tiết bố cục, nội dung, thể thức để cấp ủy làm cơ sở soạn thảo các văn kiện đại hội, tổ chức lấy ý kiến của các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện.

Trên cơ sở hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối ban hành hướng dẫn công tác nhân sự đại hội và hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2023. Công tác nhân sự có những điểm mới theo quy trình 5 bước, tách nhân sự tái cử riêng, nhân sự tham gia lần đầu riêng; không thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đối với Đảng bộ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Vũ Ngọc Vinh cho biết: Thời gian qua, cấp ủy Đảng bộ cơ sở chủ yếu tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc. Về cơ bản, các Đảng ủy triển khai tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn đại hội chi bộ, nhiều nơi lựa chọn 1 chi bộ chỉ đạo đại hội điểm xong mới triển khai trong toàn đảng bộ.

Tính đến nay, có gần 200/277 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã đại hội xong, đạt trên 70%, dự kiến trong tháng 3 các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ.

Đối với đơn vị lựa chọn tổ chức làm điểm, Đảng ủy Khối đã thành lập một tổ công tác trực tiếp hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội, tập trung vào các nhiệm vụ chuẩn bị nhân sự, xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường, khánh tiết.

Tổ công tác của Đảng ủy Khối đã họp các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai nhiệm vụ, thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cho các thành viên; đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, định hướng tư tưởng gắn với xem xét giải quyết dứt điểm các đơn thư phản ánh liên quan đến đại hội.

Tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, ngay sau khi nhận được thông báo về tổ chức đại hội điểm, Đảng ủy xác định đây vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn. Để tổ chức đại hội điểm thành công tốt đẹp, Đảng ủy triển khai khẩn trương, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ.

Đến nay, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xong đại hội; dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ sở được chuẩn bị đầy đủ. Đảng ủy làm tốt công tác đánh giá cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, phù hợp với tình hình; hồ sơ, thủ tục đúng theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI đã xây dựng phương án nhân sự cấp ủy khóa VII gồm 11 đồng chí (danh sách chuẩn bị 13 đồng chí, dư 2 so với số lượng cần bầu); BTV 3 đồng chí (danh sách chuẩn bị 4 đồng chí, dư 1 so với số lượng cần bầu).

Nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới đảm bảo quy định về trình độ và độ tuổi, trong đó cơ cấu về giới, về độ tuổi, về đổi mới trong cấp ủy đều đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền được Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh trước, trong và sau đại hội, đã chuẩn bị phóng sự tuyên truyền trên Đài PT-TH tỉnh, các bài viết trên Báo Vĩnh Phúc, triển khai đầy đủ các pano, băng zôn, tạo không khí sôi nổi, trang trọng trong toàn Đảng bộ. Các tổ giúp việc chú trọng phương án y tế phòng Covid - 19, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về dự đại hội.

Với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy cơ sở cùng sự chỉ đạo quyết liệt của BTV Đảng ủy Khối, đơn vị làm điểm Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần, khí thế sôi nổi nhất. Tin chắc rằng đại hội điểm sẽ thành công tốt đẹp, tạo tiền đề, khí thế cho Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

Bình Duyên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: