Thời Sự

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc: Đồng hành phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư, 22/09/2021

Thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động chuyên môn ổn định, thông suốt, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc (KBNN) đã triển khai nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách, kịp thời bố trí nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

100% các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc được yêu cầu sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của KBNN.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để nâng cao tinh thần chủ động, cảnh giác phòng, chống dịch bệnh trong toàn hệ thống, KBNN Vĩnh Phúc thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, kho bạc các huyện, thành phố quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương, hướng dẫn của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Rà soát và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của KBNN; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hoặc trụ sở đơn vị bị cách ly, phong tỏa, phương án làm việc “3 tại chỗ”. Triển khai việc ký cam kết tuân thủ các quy định, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của công chức, viên chức tại các đơn vị.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát động phong trào ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn đơn vị. Đến nay, cán bộ, công chức, người lao động KBNN Vĩnh Phúc đã quyên góp ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tổng số tiền gần 70 triệu đồng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; đồng thời hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia dịch vụ công trực tuyến thực hiện các giao dịch trực tuyến để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, cũng như cải cách hành chính tạo thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình giao dịch.

Đến nay, hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của KBNN đang hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của KBNN (trừ các đơn vị thuộc khối An ninh, Quốc phòng, các Tổ chức và Hội nghề nghiệp), tỉ lệ giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị thuộc KBNN Vĩnh Phúc trong 8 tháng đầu năm 2021 luôn đạt trên 95%.

Tích cực cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là trong công tác kiểm soát chi, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị trong việc thanh toán các khoản chi, đặc biệt là các khoản chi ngân sách mua sắm máy móc thiết bị, thuốc, vật tư y tế; chi cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất các đơn vị y tế; bệnh viện dã chiến; cơ sở điều trị bệnh nhân; cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19; các khoản chi hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do tác động từ dịch bệnh Covid 19; chi giải ngân vốn đầu tư công…

Tính đến tháng 9 năm 2021, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là hơn 12 nghìn tỷ đồng, đạt trên 66% kế hoạch, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản gần 3.500 tỷ đồng, đạt gần 40% so với kế hoạch giao. Công tác chi ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, đúng đối tượng được thụ hưởng.

Chia sẻ về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đại diện KBNN Vĩnh Phúc cho biết: Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, do vậy việc triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của ngành Kho bạc nói riêng, các ngành, lĩnh vực khác nói chung thêm phần khó khăn vất vả.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch, nhiệm vụ được giao, KBNN Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với cơ quan Thuế, Hải quan, các ngân hàng trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời mọi nguồn thu vào NSNN, hạch toán phân chia nguồn thu cho các cấp thụ hưởng đúng tỷ lệ quy định.

Đẩy mạnh phối hợp thu với các ngân hàng thương mại; chủ động phối hợp với các sở, ngành báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ pháp lý gửi Kho bạc kiểm soát thanh toán nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân, tránh dồn ép công việc vào cuối năm.

Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh, duy trì hệ thống kho bạc hoạt động ổn định, thông suốt đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chăm lo đời sống nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: