Thời Sự

Đại hội Hội Khuyến học huyện Lập Thạch lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Bảy, 18/09/2021

Ngày 18/9, Hội Khuyến học huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2021 được tuyên dương, khen thưởng
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội Khuyến học huyện Lập Thạch tích cực củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của hội. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn huyện có hơn 39.300 hội viên hội khuyến học, chiếm gần 26% dân số; 20 Hội Khuyến học cấp xã, 253 Chi Hội Khuyến học thôn, tổ dân phố (TDP), trường học; 284 Ban Khuyến học.

5 năm qua, toàn huyện xây dựng Quỹ Khuyến học được hơn 24 tỷ đồng. Phong trào xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh, đến nay, hơn 80% hộ đạt “gia đình học tập”, gần 50% dòng họ đạt “dòng họ học tập”, gần 90% thôn, TDP đạt “cộng đồng học tập"; hơn 90% cơ quan, đơn vị đạt “đơn vị học tập”.

Trong 5 năm, các cấp Hội Khuyến học đã tuyên dương, khen thưởng hàng nghìn cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ nhiều học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi... với tổng kinh phí 23 tỷ đồng.

Các cấp hội cũng phối hợp với Phòng GDĐT củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) các xã, thị trấn. Từ 2016 – 2021, các TTHTCĐ đã tổ chức được hàng trăm lớp học chuyên đề về KHKT, sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề... thu hút hơn 45.000 lượt người tham gia.

Công tác thi đua khen thưởng đạt kết quả tốt: Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và 2 Bằng khen cho Huyện Hội, tặng Cờ thi đua cho Hội Khuyến học xã Sơn Đông và 21 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; UBND tỉnh tặng 18 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; hơn 1.400 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện và Hội Khuyến học các cấp...

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học huyện Lập Thạch tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động; phấn đấu đạt 100% các cơ quan, 80% tổ chức xã hội có chi hội, ban khuyến học; 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; 98% gia đình đăng kí xây dựng “Gia đình học tập”, 75% dòng họ đăng kí xây dựng “Dòng họ học tập”, 100% thôn, tổ dân phố, xã thị trấn đăng kí xây dựng “Cộng đồng học tập” và “Công dân học tập”; 100% TTHTCĐ được củng cố, kiện toàn, đạt chuẩn; 100% tổ chức hội, chi hội, ban khuyến học thành lập được Quỹ Khuyến học...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Lập Thạch, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học cấp trên.

Tại đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2021 được khen thưởng.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao 10 triệu đồng tặng Hội Khuyến học huyện Lập Thạch.

Tin, ảnh: Minh Hường


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: