Thời Sự

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thứ Sáu, 17/09/2021

Căn cứ Quyết định số 1438zQĐ-TTg, ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 84/QĐ-BCĐ, ngày 29/8/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Quôc gia phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 1461/QĐ-TTg, ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Phó Trường Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; căn cứ Công văn sô 6883/VPCP-QHĐP, ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức vận động quyên góp phòng, chống dịch Covid-19; căn cứ Quy chế làm việc của Tiểu ban (ban hành kèm theo Quyết định số 02/QD-1BVD&HDXH, ngày 03/9/2021),

Tiểu ban Vận động và huy động xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân, ủng hộ kinh phí, hàng hóa, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, ngày công để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Việc triển khai Kế hoạch vận động, ủng hộ phải kịp thời, đảm bảo tính dân chủ, tự nguyện; sử dụng nguồn lực vận động được đúng mục đích, công khai, minh bạch, có hiệu quả theo quy định của Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG VẬN ĐỘNG CHỦ YẾU

Với phương châm: “người có cửa góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít chung tay góp sức để vượt qua dịch bệnh, đợt vận động quyên góp tập trung vào những nội dung sau:

1. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước ủng hộ mỗi người ít nhất 01 ngày lương.

2. Vận động người lao động trong các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có vốn nhà nước không bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh ủng hộ mỗi người ít nhất 01 ngày lương hoặc thu nhập.

3. Vận động các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, hàng hóa, vật tư y tế, sáng kiến, giải pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Vận động nông dân, tổ chức, cá nhân ủng hộ lương thực, thực phẩm, nông sản để hỗ trợ Nhân dân vùng phong tỏa, giãn cách xã hội và cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19.

5. Vận động các nhà hảo tâm, thiện nguyện trao tặng “bữa cơm nghĩa tình” giúp đỡ người gặp khó khăn, yếu thế, cơ nhỡ trong lúc dịch bệnh.

6. Vận động các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khách sạn miễn, giảm tiền thuê phòng; hỗ trợ một phần tiền điện, tiền nước sinh hoạt cho người dân gặp khó khăn do cách ly, giãn cách xã hội; vận động các tổ chức tôn giáo cho mượn cơ sở tôn giáo (như: nhà chùa, nhà thờ, tu viện, cơ sở khám chữa bệnh, các trường, lớp học của tôn giáo...) để làm nơi ở, lưu trú cho người gặp khó khăn, cơ nhỡ.

7. Vận động người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài ủng hộ kinh phí, vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với chương trình “Triệu trái tim nhân ái hướng về Tổ quốc Việt Nam”.

8. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân; chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đóng góp ngày công, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với khả năng.

9. Tiếp tục đợt vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19” trên cổng Thông tin điện từ nhân đạo quốc gia 1400 (thực hiện theo cú pháp: COVID NK gửi 1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000, K là thể hiện đơn vị là nghìn đồng).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỤC HIỆN

1. Nhiệm vụ và giải pháp

1.1.Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thư ngỏ gửi các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố kêu gọi, vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

1.2.Căn cứ vào thư ngỏ và Kế hoạch của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; các địa phương; các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước căn cứ vào điều kiện cụ thể có hình thức phát động phù hợp, cụ thể, thiết thực vận động sự chung tay, góp sức của tập thể, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

1.3.Tồ chức thật tốt công tác truyền thông; phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải Kế hoạch, Thư ngỏ để lan tỏa đợt vận động đến toàn xã hội; kịp thời cập nhật thông tin, biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân thực hiện tốt đợt vận động, tạo hiệu úng xã hội tích cực ủng hộ để đợt vận động đạt kết quả cao nhất.

1.4. Khai trương website của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội để vận động, cập nhật thông tin, công khai, minh bạch các khoản quyên góp, ủng hộ.

1.5. Phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội.

1.6. Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai đợt vận động. Giao Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đê tổ chức đợt vận động trên địa bàn.

1.7. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của Tiểu ban.

2. Phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiều ban

2.1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Tiểu ban

Chỉ đạo, điều hành chung và chịu trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến thường xuyên của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid- 19; giữ mối liên hệ với các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo Quốc gia để phối hợp công tác; kịp thời thông tin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia đến các thành viên của Tiểu ban.

2.2. Đồng chí Lê Tiến Châu, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực

- Thường xuyên, trực tiếp chỉ đạo Tổ giúp việc Tiểu ban tồ chức thực hiện kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, cập nhật thông tin, kết quả thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo, công khai, minh bạch; giải quyết những vấn đề phát sinh.

- Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện đợt vận động.

2.3. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên của Tiểu ban

- Theo dõi, chi đạo Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”.

- Theo dõi, đôn đốc, phối họp với các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thực hiện đợt vận động (các tổ chức không tham gia là thành viên của Tiểu ban).

2.4. Đồng chí Hà Thị Nga, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban

Chỉ đạo hệ thống tổ chức Phụ nữ từ Trung ương đến cơ sở thực hiện đợt vận động; trực tiếp chỉ đạo Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

2.5. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Tiểu ban

Chỉ đạo tồ chức Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở thực hiện đợt vận động; trực tiếp chỉ đạo Chương trình “Triệu túi quà an sinh” và website của Tiểu ban.

2.6. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban

Chỉ đạo hệ thống Hội Nông dân từ Trung ương đến cơ sở thực hiện đợt vận động; trực tiếp chỉ đạo Chương trình “Triệu túi nông sản nghĩa tình” ủng hộ người dân gặp khó khăn vượt qua đại dịch.

2.7. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Trường Tiểu ban

Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhà nước thuộc Đảng ủy Khối ủng hộ ít nhất 01 ngày lương cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2.8. Đồng chí Nguyễn Long Hài, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Trưởng Tiếu ban

Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối, vận động người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc thu nhập cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2.9. Đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban

Chỉ đạo vận động, kêu gọi các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (ngoài phạm vi của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) đóng góp, ủng hộ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2.10. Đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên của Tiểu ban

Chỉ đạo tổ chức Hội Cựu chiến binh từ Trung ương đến cơ sở vận động cựu chiến binh ủng hộ kinh phí, ngày công cho công tác phòng, chông dịch Covid-19.

2.11. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên của Tiểu ban

Chỉ đạo tồ chức Công đoàn từ Trung ương đến cơ sở thực hiện đợt vận động; trực tiếp chỉ đạo chương trình nhắn tin ủng hộ trên cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400.

2.12. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tồng Thư ký Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, thành viên của Tiểu ban

Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ từ Trung ương đến cơ sở thực hiện đợt vận động; trực tiếp chỉ đạo Chương trình “Kết nối cộng đồng lan tỏa yêu thương, vượt qua đại dịch”.

2.13. Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ờ nước ngoài, thành viên của Tiểu ban

Chỉ đạo vận dộng các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các cơ quan đại diện ngoại giao, người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ, thực hiện đợt vận động; trực tiếp chỉ đạo Chương trình “Triệu trái tim nhân ái hướng vê Tổ quốc Việt Nam”.

2.14. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, thành viên của Tiểu ban

Chỉ đạo công tác tuyền thông của Tiểu ban; phối hợp với Tiểu ban Truyền thông của Ban Chỉ đạo Quốc gia thực hiện tốt công tác truyền thông về đợt vận động; xây dựng các trailer, phóng sự truyền hình, công khai kết quả vận động trên các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.

2.15. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban Quản lý Quỹ vắc - xin phòng Covid-19, thành viên của Tiểu ban

Chỉ đạo, phụ trách việc cập nhật kết quả kinh phí ủng hộ vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 để báo báo kết quả với Ban Chỉ đạo Quốc gia và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội.

IV. THỜI GIAN TRIỀN KHAI VẬN ĐỘNG:

1. Đợt cao điểm vận động bắt đầu tính từ ngày 15/9/2021 đến ngày 15/11/2021.

2. Đợt vận động tiếp theo tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

V. VỀ TIẾP NHẬN, PHÂN BỔ NGUỒN LỰC VÀ NỘI DUNG CHI HỖ TRỢ

1. về tiếp nhận nguồn lực ủng hộ

1.1. Tiếp nhận kinh phí

a) Ở Trung ương: Ban Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Trường hợp ủng hộ bằng tiền mặt thì tiếp nhận trực tiếp tại ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Trường hợp ủng hộ bằng chuyển khoản thì tiếp nhận qua số tài khoản của ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

+ Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Ba Đình: Tài khoan (VND): 1261 000 1122 666; Tài khoản (USD): 1261 037 0000 6666. Mã SWIFT CODE: BIDVWNVX.

+ Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sở giao dịch 1: Tài khoản (VNĐ): 1201 0000 979797; Tài khoản (USD): 1201 037 0000 123. Mã SWIFT CODE: BIDVVVNVX.

b) Ở các địa phương. Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố.

1.2. Tiếp nhận hàng hóa, nguồn lực vật chất: Thông qua các tổ chức thành viên và ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

1.3. Tiếp nhận sáng kiến, giải pháp phòng chống dịch: Gửi về Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (qua Tổ giúp việc Tiếu ban, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; đầu mối liên hệ: Đ/c Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào, Tổ trưởng Tổ giúp việc, ĐT: 0904.232.095, email: vansinhlinh@gmail.com).

2. Về phân bổ kinh phí

1.1. Đối với các địa phương trong đợt dịch thứ 4 đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố (tính từ ngày 27/4/2021): Toàn bộ kinh phí, vật chất khác vận động được để lại 100% phục vụ công tác phòng, chống dịch.

1.2. Đối với các địa phương trong đợt dịch thứ 4 chưa thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh thì số kinh phí vận động được đề lại 50% phục vụ công tác phòng, chống dịch của địa phương, số còn lại chuyển về Trung ương (Tiểu ban Vận động và huy động xã hội) để điều tiết chung, chuyển khoản qua số tài khoản của ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các khoản vật chất khác vận động được do địa phương quyết định, nếu chưa có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ các tỉnh, thành phố đang thực hiện phòng, chống dịch.

1.3. Đối với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đơn vị sự nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục, các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty... có trụ sở chính đóng tại Hà Nội, số kinh phí ủng hộ 01 ngày lương hoặc thu nhập chuyên về Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (chuyển khoản qua số tài khoản của ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoặc ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt; tiếp nhận tiền mặt tại ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

1.4. Đối với các bộ, ngành, lực lượng tuyến đầu (Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), kinh phí vận động 01 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động để lại 100% hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng trong ngành làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

3. Nội dung chi hỗ trợ

2.1. Chi hỗ trợ các Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”; Chương trình “Triệu túi quà an sinh”; Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; Chương trình “Triệu túi nông sản nghĩa tình”; Chương trình “Bữa cơm nghĩa tình giúp người gặp khó khăn vượt qua đại dịch”.

2.2. Chuyển kinh phí sang Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 để mua vắc xin.

2.3. Chi hỗ trợ mua vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19.

2.4. Chi hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

2.5. Chi hỗ trợ người dân ở các địa phương gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Trước 14h00, ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, các thành viên Tiểu ban, các tồ chức thành viên, ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo kết quà hoạt động trong tuần gửi về bộ phận thường trực giúp việc cho Tiểu ban (Tổ giúp việc Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, số 46 Tràng Thi, Hà Nội).

2. Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tổng hợp kết quả hoạt động trong tuần để báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy chế.

Trân trọng đề nghị các thành viên Tiểu ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung vướng mắc, phát sinh kịp thời phản ánh về Tiểu ban (qua Tổ giúp việc Tiểu ban, đầu mối liên hệ: Đ/c Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào, Tổ trưởng Tổ giúp việc, ĐT: 0904.232.095, email: vansinlilinh@gmail.com) để bô sung, điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho nhù hợp với điều kiện thực tế.

                                                                      TRƯỞNG TIỂU BAN
     

                      Đỗ Văn Chiến

          Chủ tịch Ủy ban Trung ương                         

            Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                                                                                                          Hà Nội, ngày 15 thảng 9 năm 2021

THƯ KÊU GỌI

Vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kỉnh gửi: Các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp; các tỉnh, thành phố; các tố chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát, cực kỳ nguy hiếm, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân và sự an toàn của nhân loại, ở nước ta, từ ngày 27/4/2021 đến nay, đợt dịch lần thứ tư với biến thề delta lây lan nhanh, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố, gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng; số người mắc bệnh, số ca tử vong tăng nhanh và khá lớn.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và hưởng ứng lời kêu gọi của Đồng chí Tồng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đang tập trung cao độ “chống dịch như chống giặc”. Hàng vạn y, bác sĩ, nhân viên y tế, sĩ quan, chiến sĩ công an, quân đội, nhà báo, tình nguyện viên, tổ covid cộng đồng, tổ thiện nguyện... đang làm việc ngày đêm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, dấn thân để phòng, chống dịch, giành giật sự sống cho người bệnh. Nhiều tấm gương làm việc đến kiệt sức, có người đã hi sinh vì nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số người dân đã đồng tình ủng hộ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Cùng với lực lượng tuyến đầu, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công,... với giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng, nhiều sáng tạo, ý tưởng tốt như: siêu thị 0 đông, ATM gạo, ATM oxy,... để chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, một số nơi vẫn phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng;chống dịch bệnh, số người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm... cần được hỗ trợ, giúp đỡ khá lớn. Trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đàm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm, một phần kinh phí mua vắc xin tiêm cho toàn dân để sớm đưa đất nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.

Với tinh thần đó, Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tồ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức tôn giáo; các tầng lớp nhân dân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, “thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, với phương châm: “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... cho công tác phòng, chống dịch. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi sự đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật chất của cộng đồng và xã hội.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân ở nơi thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội; chia sẻ với giờ phút cam go, giành giật sự sống của người bệnh, sự mất mát, đau thương của những gia đình có người thân không vượt qua được dịch bệnh.

Một lần nữa, xin tri ân các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân đã san sẻ yêu thương, góp công, góp sức cùng với cả nước nỗ lực phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội.

Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tha thiết kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân; các tỉnh, thành phố, các tồ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, thiện nguyện chung tay, góp sức ủng hộ để đợt vận động đạt được kết quả cao nhất.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                        
       TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN
        TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
 
                          CHỦ TỊCH                            Đỗ Văn Chiến                 

   

Trưởng Tiểu ban Vận động và  

                 huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo                    

     Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19          
 

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: