Thời Sự

Hướng dẫn cụ thể điều kiện ra/vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

Thứ Sáu, 17/09/2021

Hôm nay (17/9), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Công văn số 8179/CV-BCĐ về một số nội dung liên quan đến thủ tục, điều kiện vào địa bàn tỉnh qua chốt kiểm soát dịch bệnh.

1. Đối với người ra/vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ (tính đến phạm vi cấp xã)

Người sinh sống, lưu trú tại các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 hoặc khu vực đang thực hiện cách ly y tế vùng có dịch (vùng đỏ), Chính phủ yêu cầu không được di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách.

Trường hợp không tuân thủ, khi vào tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện cách ly y tế tập trung và xét nghiệm như đối với trường hợp F1 theo quy định tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với các trường hợp là lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức của Trung ương, địa phương thực hiện công vụ; các chuyên gia, các lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động mà được phép đi lại hoặc các đối tượng trong quá trình làm việc phải di chuyển từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 đến tỉnh Vĩnh Phúc và ngược lại theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định; yêu cầu thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

Khi đi công tác thực hiện công vụ phải mang theo các giấy tờ theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, thực hiện công vụ (giấy công tác, giấy giới thiệu…); một trong các giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu/visa (đối với người nước ngoài)…

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 kết quả âm tính trước khi đi công tác; trước khi về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 3 ngày gần nhất. Nếu thời gian đi công tác ngắn dưới 3 ngày và kết quả xét nghiệm còn trong vòng 3 ngày thì không phải làm lại xét nghiệm.

Khi đảm bảo các điều kiện trên thì không áp dụng biện pháp cách ly y tế.

2. Áp dụng đối với người ra/vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tính đến phạm vi cấp xã)

Cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân, người lao động (hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc) và các chuyên gia, người lao động có giao kết hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện theo quy định tại điểm b mục 3 Điều 1 của Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021; khi đi qua chốt phải đáp ứng các giấy tờ sau:

Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/Hộ chiếu, visa (đối với người nước ngoài…).

Giấy xác nhận kèm theo bản cam kết.

Phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.

Giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động hiện đang làm việc, học tập tại trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện theo quy định tại điểm c mục 3 Điều 1 của Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021; khi đi qua chốt phải đáp ứng các giấy tờ sau:

Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/Hộ chiếu, visa (đối với người nước ngoài,…)/thẻ học sinh/...).

Giấy xác nhận kèm theo bản cam kết (mẫu gửi kèm theo Văn bản này).

Phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) cho kết quả âm tính trong vòng 07 ngày.

Người không thuộc hai đối tượng nêu trên về tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện cách ly y tế và theo dõi sức khỏe theo quy định; khi đi qua chốt phải đáp ứng các giấy tờ sau:

Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/Hộ chiếu, visa (đối với người nước ngoài…).

Phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.

3. Đối với người ra/vào tỉnh Vĩnh Phúc từ địa phương không có dịch (và không áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ, tính đến phạm vi cấp xã)

Cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, quản lý, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên... (hiện đang học tập và làm việc tại các cơ quan, đơn vị, trường học cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc) không bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyện hoặc RT-PCR) cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ khi đi qua chốt nhưng phải đáp ứng các giấy tờ sau:

Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/thẻ học sinh/Hộ chiếu, visa (đối với người nước ngoài).

Giấy xác nhận kèm theo bản cam kết.

Người không thuộc đối tượng nêu trên vào tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khi đi qua chốt phải đáp ứng các giấy tờ sau:

Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/Hộ chiếu, visa (đối với người nước ngoài…).

Phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyện hoặc RT-PCR) cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.

4. Áp dụng biện pháp đối với người bệnh, người chăm sóc người bệnh về tỉnh Vĩnh Phúc sau khi kết thúc đợt điều trị tại các cơ sở điều trị thuộc khu vực, tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Chính phủ (tính đến phạm vi cấp xã) thực hiện cách ly, điều trị tại cơ sở y tế hoặc tại nhà theo quy định, khi đi qua chốt phải đáp ứng các giấy tờ sau:

Giấy tờ tùy thân (có một trong các giấy tờ: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú/thẻ học sinh).

Giấy ra viện hoặc giấy tờ liên quan đến công tác điều trị.

Phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Test nhanh kháng nguyện hoặc RT-PCR) cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.

5. Áp dụng đối phương tiện giao thông “luồng xanh” thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và hướng dẫn của Sở Giao thông vận tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Giấy xác nhận và bản cam kết: Ảnh chân dung phải được đóng dấu giáp lai của cơ quan, đơn vị, trường học, tổ thức, doanh nghiệp (gọi chung là cơ quan tổ chức) chủ quản.

Chậm nhất đến hết ngày 21/9/2021, các cơ quan tổ chức phải thực hiện xong việc cấp Giấy xác nhận và cam kết theo mẫu cho cá nhân thuộc đơn vị mình để đáp ứng yêu cầu kiểm soát khi đi qua chốt. Các cơ quan tổ chức phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của mình trong việc xác nhận đối với cá nhân theo nội dung văn bản này.

Các trường hợp đặc biệt khác Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định

Mai ThơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: