Thời Sự

Thành ủy Vĩnh Yên: Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ Sáu, 17/09/2021

Ngày 17/9, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Lãnh đạo Thành ủy Vĩnh Yên khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Trong 20 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Vĩnh Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể và các chủ chương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã được thành phố triển khai hiệu quả như hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp; bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý HTX hằng năm; tạo điều kiện hỗ trợ HTX tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ các HTX đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh; hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường…

Nhờ đó, kinh tế tập thể của thành phố đã được đổi mới và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Một số HTX được sắp xếp lại về quy mô, lĩnh vực hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và hoạt động ngày càng hiệu quả, công tác tổ chức quản lý từng bước được củng cố.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên có 93 HTX (tăng 70 HTX so với năm 2003) với 6.188 thành viên tham gia, số lao động thường xuyên làm việc trong các HTX là hơn 1.100 người.

Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của HTX trên địa bàn thành phố đạt hơn 427 tỷ đồng; doanh thu đạt khoảng 137,5 tỷ đồng; lợi nhuận đạt hơn 30 tỷ đồng; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong các HTX đạt từ 48 - 60 triệu đồng/năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế HTX trên địa bàn thành phố còn một số khó khăn, hạn chế do cán bộ quản lý, theo dõi về HTX còn thiếu, kiêm nhiệm; việc tổ chức, chỉ đạo khắc phục những yếu kém của kinh tế tập thể chưa tập trung, chưa tạo được chuyển biến căn bản theo yêu cầu của Nghị quyết số 13.

Hiệu quả hoạt động của các HTX nhìn chung còn thấp, nhiều khó khăn, vướng mắc trong HTX chưa được tháo gỡ; các HTX còn chưa năng động, bắt kịp chuyển đổi theo cơ chế thị trường; phần lớn HTX đã chuyển đổi hoạt động theo luật nhưng cơ bản là chuyển đổi về hình thức, chưa thực sự chuyển biến về nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả, hạn chế và đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tạo điều kiện cho hoạt động của các HTX trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, giúp HTX phát triển trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tin, ảnh: Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: