Thời Sự

Tiếp tục quyết liệt, chủ động trong phòng,chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Hai, 24/02/2020

Tỉnh ủy vừa có thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục quyết liệt, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh, với sự quyết liệt, cố gắng, nỗ lực, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, được Bộ Y tế, Chính phủ đánh giá cao.

Hầu hết các bệnh nhân được phát hiện, điều trị kịp thời và đã khỏi bệnh. Từ ngày 13/2 đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp mắc mới. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn xác định phải “tiếp tục chủ động, quyết liệt, không chủ quan, không lơ là, không được trùng xuống”; tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch của các cơ quan, địa phương; việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng y tế và của cấp xã.

Rà soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư, trang thiết bị y tế, bảo hộ cần thiết cho công tác phòng, chống dịch. Chuẩn bị các điều kiện của khu cách ly y tế tập trung để sẵn sàng tiếp nhận công dân Vĩnh Phúc từ Trung Quốc trở về.

Giải quyết tốt việc xử lý rác thải sinh hoạt ở xã Sơn Lôi, các khu cách ly y tế tập trung, các cơ sở khám chữa bệnh đang điều trị cho người mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cho MTTQ tỉnh làm đầu mối tiếp nhận hàng viện trợ; phân bổ kịp thời, phù hợp cho các địa phương, đơn vị.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh ở cấp độ cao hơn để luôn chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống. Đề nghị với Bộ Y tế, Chính phủ có biện pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của các doanh nghiệp.

Cùng với phòng, chống dịch, các cấp chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất và thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng khác của tỉnh.

N.PTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc