Thời Sự

Xây dựng mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” xong trước ngày 20/9

Thứ Ba, 14/09/2021

Hôm nay (14/9), UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 239 về xây dựng và triển khai mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 20/9, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng xong mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh”, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Mục đích của xây dựng mô hình này nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bùng phát từ bên trong, kiên quyết không để lọt mầm bệnh vào các thôn, xóm, làng, tổ dân phố. Duy trì hoạt động của các cơ quan, đoan vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn trong trạng thái được kiểm soát chặt chẽ, tạo thành các cộng đồng dân cư an toàn, tiến đến xây dựng xã, huyện, tỉnh là “vùng xanh” an toàn.

Bên cạnh đó là xây dựng, ban hành và triển khai các thiết chế hành chính ở cơ sở an toàn về dịch bệnh; bảo đảm 100% các hộ gia đình là “điểm xanh” an toàn. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua xây dựng thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh”.

Để triển khai thực hiện thành công mô hình, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ trong lãnh đạo , chỉ đạo, điều hành hoạt động 24/24 giờ để thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19.

Hằng ngày, thường xuyên có dánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch trên địa bàn để áp dụng các biện pháp phù hợp với phương châm “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn” để thực hiện và duy trì thôn, xóm, làng, tổ dân phố là “vùng xanh” toàn diện, bền vững.

Thành lập Ban chỉ đạo, ban hành thiết chế để xây dựng mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19; kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch Covid-19…

UBND tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khảo sát, rà soát, đánh giá, ban hành kế hoạch để xây dựng thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Xuân Hòa


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: