Thời Sự

Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ tại huyện Bình Xuyên

Thứ Ba, 14/09/2021

Chiều 14/9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì đã làm việc với UBND huyện Bình Xuyên về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng chủ trì giám sát

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 174 và Quyết định 2089 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND huyện Bình Xuyên đã ban hành kế hoạch, các văn bản triển khai thực hiện, đồng thời phân công các phòng chuyên môn lập đoàn kiểm tra, đôn đốc, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng đủ điều kiện để được hỗ trợ.

Tính đến 14/9/2021, trên địa bàn huyện có 732 đơn vị đề nghị hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng đối với hơn 54.400 người lao động; có 3 đơn vị với 16 lao động tạm hoãn hợp lao động, nghỉ việc không lương được hỗ trợ hơn 75 triệu đồng; 3 đơn vị với 4 lao động ngừng việc do phải cách ly y tế được hỗ trợ 6 triệu đồng; 36 trẻ em phải cách ly y tế được hỗ trợ 36 triệu đồng; 1 đơn vị đã được hỗ trợ vay hơn 58 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho người lao động. Huyện Bình Xuyên đã thẩm định, phê duyệt hỗ trợ 85 lao động tự do không có giao kết hợp đồng thuộc 6 xã, thị trấn với số tiền 127,5 triệu đồng.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện Bình Xuyên làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ; nguyên nhân số người được hỗ trợ ít; công tác phối hợp cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ đối với các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị UBND huyện Bình Xuyên tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu với cơ quan đơn vị, làm rõ thêm theo một số số liệu, nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ theo mẫu biểu, đề cương báo cáo Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo số liệu thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không bỏ sót đối tượng...

Tin, ảnh: Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: