Thời Sự

Chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị phá sản còn nợ tiền đóng BHXH được giải quyết như thế nào?

Thứ Ba, 14/09/2021

Thời gian qua, ở các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) phá sản không đóng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) dẫn đến quyền lợi về BHXH của người lao động (NLĐ) không được giải quyết kịp thời.

Để đảm bảo quyền lợi BHXH, tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2802/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH đối với NLĐ tại các đơn vị SDLĐ phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Trên cơ sở ý kiến trả lời của Bộ LĐ-TB&XH về giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với NLĐ đã đủ các điều kiện bao gồm cả điều kiện về thời gian đã thực đóng vào quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại các đơn vị SDLĐ phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Theo đó, hướng dẫn của BHXH Việt Nam bao gồm thực hiện chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi; chế độ hưu trí, gồm giải quyết hưởng lương hưu, giải quyết hưởng BHXH một lần; chế độ tử tuất.

Công văn số 2802/BHXH-CSXH cũng nêu rõ về thủ tục thực hiện chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi thực hiện như đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi; chế độ hưu trí, tử tuất thực hiện như đối với người bảo lưu thời gian tham gia BHXH.

Việc triển khai thực hiện Công văn số 2082/BHXH-CSXH sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi về BHXH cho NLĐ tại các đơn vị SDLD phá sản không đóng đủ tiền đóng BHXH. Các trường hợp vướng mắc khác về thực hiện chế độ BHXH đối với NLĐ ở các đơn vị phá sản, để đảm bảo quyền lợi của NLĐ, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền để xử lý.

Xuân Hòa

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: