Thời Sự

Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII triển khai nhiệm vụ

Thứ Sáu, 21/02/2020

Sáng 21/2/2020, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chủ trì hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Hội nghị đã thông qua quyết định về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên trong tiểu ban; kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, hoạt động tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; thông báo nhanh kết quả đại hội; những thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; kết quả Đại hội XIII của Đảng. Hình thức tuyên truyền mở chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các hội nghị, tổ chức họp báo...

Tại hội nghị, các thành viên tiểu ban đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Trưởng tiểu ban đề nghị xây dựng 3 kế hoạch gồm tuyên truyền; cơ sở vật chất, phục vụ đại hội; tổ chức đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, do vậy, phải đạt được các yêu cầu: Việc tổ chức đại hội đúng điều lệ Đảng, đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, thực hiện tốt phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển của Đảng bộ tỉnh.

Thể hiện được chủ đề tư tưởng, phương châm của đại hội; phải trọng thể, khoa học, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn; tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ tỉnh, toàn dân; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá đại hội của các thế lực thù địch và các phần tử xấu.

Công tác tuyên truyền, tổ chức, phục vụ đại hội phải đáp ứng những yêu cầu trên. Nội dung tuyên truyền là những kết quả đạt được, thành tựu về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, công tác đối ngoại trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là kết quả thực hiện nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh đã thực hiện trong nhiệm kỳ, từ đó góp phần củng cố niềm tin, củng cố sự quyết tâm, kiên trì định hướng XHCN và kiên trì đường lối đổi mới của Đảng.

Kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp từ cơ sở đến tỉnh; các phong trào thi đua của MTTQ, các tổ chức đoàn thể; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hướng về đại hội. Trong phạm vi công việc của cơ quan, đơn vị, các đồng chí thành viên chủ động đề xuất nội dung cụ thể...

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc