Thời Sự

Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên

Thứ Ba, 14/09/2021

Sáng 14/9, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn kết luận buổi giám sát. Ảnh: Trường Khanh

Thời gian qua, để công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố Phúc Yên đạt kết quả cao. Chủ tịch UBND thành phố thực hiện tiếp công dân theo định kỳ; trực tiếp chỉ đạo các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường xem xét, đưa ra những biện pháp giải quyết, xử lý dứt điểm nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân.

Từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2021, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp tiếp định kỳ 243 lượt với 248 người, tiếp thường xuyên 10 lượt với 10 người và 3 đoàn đông người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào các ý kiến phản ánh, đề nghị liên quan đến đất đai, xây dựng và một số lĩnh vực khác.

Tình hình đơn thư KNTC của công dân gửi đến UBND thành phố hoặc đơn do cấp trên chuyển về được Ban tiếp công dân thành phố xem xét, xử lý, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Trong kỳ báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố giải quyết 39/58 đơn; trong đó, 12 đơn tố cáo, 2 đơn khiếu nại và 25 đơn đề nghị, chiếm tỷ lệ gần 70%. 19 đơn còn lại được Chủ tịch UBND thành phố giao các phòng, ban chuyên môn tham mưu giải quyết theo đúng quy định.

Đối với những vụ KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, trước mỗi kỳ tiếp công dân hoặc tại buổi họp giao ban đều được Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp lắng nghe; chỉ đạo, đôn đốc đơn vị liên quan nhanh chóng xác định rõ tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Các thành viên của đoàn giám sát đã khẳng định, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố thời gian qua đạt được những kết quả tích cực; Chủ tịch UBND thành phố đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC.

Nhờ đó, không phát sinh điểm nóng về ANTT; số lượng đơn thư mới không nhiều và đều được UBND thành phố chỉ đạo giải quyết đúng trình tự thủ tục và thời hạn quy định. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài nhiều năm, liên quan đến lĩnh vực đất đai còn chưa được giải quyết dứt điểm.

Giải trình vấn đề này, lãnh đạo UBND thành phố Phúc Yên cho biết: Các vụ KNTC tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thời gian qua được UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND xã, phường xác minh thông tin, cập nhật đầy đủ văn bản quy định của pháp luật để giải quyết thỏa đáng.

Tuy nhiên, đa phần các vụ việc đều không nhận được sự hợp tác từ phía người dân. Cơ quan các cấp có thẩm quyền trả lời nhiều lần nhưng công dân không đồng ý mà tiếp tục gửi đơn thư đi nhiều cấp đề nghị xem xét, giải quyết.

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn thành phố Phúc Yên thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, địa phương tiếp tục quan tâm, tập huấn cho cán bộ ở các xã, phường về công tác tiếp công dân; phân loại đơn thư KNTC; đồng thời, tiến hành rà soát lại tất cả các vụ việc KNTC trên địa bàn để có hướng giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến một số vụ việc đến nay vẫn tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật; củng cố và nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở để giải quyết dứt điểm vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: