Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2020

Thứ Hai, 10/02/2020

Ngày 10/2/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV

 

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trực tiếp truyền đạt các chuyên đề trọng tâm về: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai tốt Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp; các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ các cấp; tăng cường giám sát, phản biện xã hội của MTTQ có trọng tâm, trọng điểm.

Triển khai nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ tỉnh để xây dựng Chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trước tình hình dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng nhanh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến phòng, chống dịch bệnh đến toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động đến từng địa bàn, khu dân cư để nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại gia đình, nơi công cộng.

Tuyên truyền tạo dư luận lên án mạnh mẽ các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính như đầu cơ, tích trữ, ghim hàng, tăng giá bán các mặt hàng phòng dịch bệnh; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố cần bám sát, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, qua đó, phát hiện và tham mưu kịp thời cho cấp ủy các biện pháp ổn định tình hình tư tưởng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.

Đối với các huyện Bình Xuyên; Tam Dương, Tam Đảo (địa phương đã có người nhiễm nCoV), đội ngũ cán bộ mặt trận thường xuyên bám sát cơ sở, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện tốt việc chủ động phát hiện các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm nCoV để phục vụ giám sát, cách ly tại cộng đồng.

Tin, ảnh Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: