Thời Sự

Huyện ủy Bình Xuyên: Triển khai công tác Đảng năm 2020

Thứ Ba, 21/01/2020

Ngày 21/1/2020, Huyện ủy Bình Xuyên tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Huyện ủy Bình Xuyên đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và đạt được kết quả toàn diện. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng hơn 35,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chiếm hơn 94,4%; dịch vụ chiếm 4,24%; nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 1,29%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 1 nghìn 700 tỷ đồng, đạt 271,5% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có tiến bộ; an ninh trật tự được đảm bảo.

Về công tác xây dựng Đảng, trong năm, Huyện ủy đã ban hành 475 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình; duy trì việc phân cấp ủy về dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

Thực hiện hiệu quả các nghị quyết gắn với Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát, sàng lọc đảng viên; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo tinh thần đổi mới; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân.

Huyện tiếp tục làm tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ; thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, trong đó đã kết nạp được 136 đảng viên...

Năm 2020, Huyện ủy Bình Xuyên đề ra mục tiêu: Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chú trọng công tác phê bình và tự phê bình; chăm lo phát triển đảng viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Bình Xuyên trong năm qua; đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong huyện tiếp tục triển khai các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết tốt vấn đề bảo vệ môi trường; GPMB; quản lý nhà nước về đất đai; duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; công tác quản lý và phát triển văn hóa, thể thao; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chuẩn bị tốt các bước để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp...

Tại hội nghị, Huyện ủy Bình Xuyên đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho một số đảng viên tiêu biểu; tặng Giấy khen cho các chi, Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu và các cá nhân 5 năm liền là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn TrọngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: