Thời Sự

Sở Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Hai, 20/01/2020

Ngày 20/1/2020, Sở Công thương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thế Trường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương dự, chỉ đạo hội nghị.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Công thương trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Ảnh: Chu Kiều

Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, thương mại và dịch vụ trong tỉnh. Song do triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 của Chính phủ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành Công thương Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả tích cực.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 ước đạt 244.794 tỷ đồng, tăng 13,43% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 9,9% so với kế hoạch năm. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.560 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 51 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018...

Cùng với công tác chuyên môn, trong năm 2019, Đảng ủy Sở Công thương đã tập trung lãnh đạo triển khai tốt việc quán triệt học tập và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ; tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển ngành Công thương; kịp thời rà soát, kiện toàn củng cố cấp ủy, chi bộ…

Năm 2020, ngành Công thương Vĩnh Phúc phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 15%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 56 nghìn tỷ, tăng 10.8%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2945 triệu USD, tăng 15% so với năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thế Trường đã chỉ ra những khó khăn, thách thức mà ngành Công thương phải đối mặt trong năm 2020. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động nắm bắt tình hình, linh hoạt sáng tạo trong công việc; tập trung chỉ đạo công tác tổ chức đại hội, rà soát lại các vị trí việc làm, đề án sáp nhập thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đồng thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng do đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn. Trong đó, 1 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Công thương trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Nguyễn HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: