Thời Sự

Triển khai công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2019

Thứ Sáu, 17/01/2020

Ngày 17/1/2020, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu hội nghị. Ảnh Trường Khanh

Năm 2019, trong năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành, các địa phương tập trung quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác an sinh xã hội. Trong đó, công tác quân sự- quốc phòng được duy trì. Tỉnh đã làm tốt việc gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật.

Công tác đảm bảo an ninh quốc gia được quan tâm chỉ đạo, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh nội địa, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế.

Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử có nhiều cố gắng, tỷ lệ án được điều tra làm rõ cao, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện thấy oan, sai, bỏ lọt tội phạm, cơ bản phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Việc thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân được triển khai thực hiện nghiêm túc... Công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực: Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh; công tác tuyên truyền về PCTN được quan tâm, triển khai có hiệu quả; công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực tạo được sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân.

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng được thực hiện nghiêm minh tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và nâng cao về chất lượng, hoạt động hiệu quả. Tổ chức và hoạt động của cơ quan bổ trợ tư pháp được củng cố, hoạt động hiệu quả. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử đối với cơ quan tư pháp được phát huy.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý: Người nước ngoài có chiều hướng vi phạm pháp luật gia tăng. Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn chưa quyết liệt; kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra còn hạn chế.

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh đề nghị trong năm 2020, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án quân sự, quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện có hiệu quả Quy định số 11 của Bộ Chính trị; chú trọng công tác phòng ngừa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện tham nhũng và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: