Thời Sự

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Thứ Tư, 15/01/2020

Ngày 15/1/2020, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, công đoàn năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Trần Quốc Huy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Trần Quốc Huy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy trao Cờ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh Trường Khanh

 

Trong năm 2019, với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ có tính cấp bách, quan trọng, phức tạp, song tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chất lượng tham mưu, tổng hợp ngày càng được nâng cao và đi vào chiều sâu; công tác thẩm định bước đầu có kết quả tích cực, thể hiện rõ vai trò của cơ quan Văn phòng đối với các nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác quản lý, điều hành, tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới. Công tác quản trị, tài chính – kế toán, cơ yếu thông tin đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cấp ủy; chế độ bảo mật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu khoa học đi vào hiệu quả.

Công tác phục vụ các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tuy có những khó khăn nhất định, song do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, có sự trao đổi, thống nhất trong Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Văn phòng đã tạo được sự đồng thuận, bảo đảm nội bộ đoàn kết…

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ từ cấp ủy đến chi bộ, đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, duy trì và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng...

Năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên mọi lĩnh vực, nhất là tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ bảo đảm khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tình hình mới.

Theo dõi nắm chắc tình hình cơ sở, bảo đảm cung cấp thông tin nhanh, đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác, hiệu quả; tham mưu tích cực cho cấp ủy trong việc tham gia thẩm định các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch của các cơ quan trình Ban Thường vụ và Tỉnh ủy. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Tỉnh ủy.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ công chức và người lao động, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp với điều kiện công việc; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, gắn với thực hiện hiệu quả các đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng…

Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua năm 2020; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, công tác văn phòng năm 2019 được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Kim Hiền
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: